JERONÝM PRAŽSKÝ – Cesta za světlem

Jeroným_vystavaVe dnech 14. 9. – 9. 10. 2016 probíhá v pražském Clam – Gallasově paláci výstava k 600. výročí smrti náboženského myslitele a filozofa Jeronýma Pražského.

Návštěvníkům expozice připomene životní osudy pražského rodáka, jednání Kostnického koncilu a místa spjatá s jeho pobytem v Kostnici.

Část výstavy kromě fotografií a reprodukcí představuje také současnou podobu významných objektů v Kostnici a v Praze spjaté se životem a činností mistra čtyř univerzit (Praha, Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem).

Na výstavě je instalována také videoprojekce z dnešní Kostnice zachycující osudová místa spjatá s koncem života Jeronýma Pražského .

Pod názvem Jeroným znovu objevovaný proběhne v pondělí 3.10. 2016 v 16 hod. v Clam – Gallasově paláci veřejná panelová diskuse českých a německých odborníků.

Moderují: Minne Bley a Stanislav Degrell.

(ib)

Češi a Němci si společně připomínají mučednickou smrt Jeronýma Pražského

Kostnice_1Na konci května 2016 se konaly v Praze a Kostnici vzpomínkové slavnosti při příležitosti 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského. Dne 30. května 1416 byl Jeroným Pražský jako kacíř odsouzen kostnickým koncilem k smrti. Tak byl Jeroným Pražský pouze rok po mučednické smrti svého přítele a učitele Jana Husa popraven na stejném místě před branami Kostnice. Zatímco byl Jan Hus coby teolog a kazatel důležitou postavou české reformace, byl Jeroným učencem, který jakožto laik a filosof českou reformaci spoluutvářel. Hus působil především v Praze, než musel Prahu kvůli církevní klatbě opustit. Naproti tomu byl Jeroným Pražský často na cestách, studoval a filosofoval v Oxfordu, Paříži, Heidelbergu a na mnoha dalších místech. Byl propojením reformace, která získala mnoho podnětů od Jana Viklefa, anglického teologa a filosofa v Oxfordu, jehož spisy Jeroným přinesl do Prahy. Celý příspěvek

Jeroným Pražský mezi univerzitami Evropy a žalářem v Kostnici

Jeronym_Prazsky_cutJeroným, narozený v roce 1378, patřil Praze, ale také Evropě. Jeho základnou byla pražská univerzita, ale navštěvoval také jiné evropské univerzity a cestoval i na další místa. V roce 1398 složil na pražské univerzitě bakalářské zkoušky s velmi dobrým prospěchem, ale brzy spěchal do Anglie a pobýval v ní v letech 1399 až 1401, a to hlavně na univerzitě v Oxfordu, kde vděčně čerpal z Jana Viklefa. Viklefovy spisy pojednávaly o Písmu svatém, o církvi, o Boží vládě, ale Jeroným četl také jeho Trialog o jeho filozofii a theologii a Dialog o chudobě kněžstva. Několik spisů přivezl Jeroným do Prahy. Snad v roce 1403 podnikl pouť do Jeruzaléma, ale v roce 1405 a 1406 byl už zase na pařížské univerzitě Sorbonně, kde získal titul magistra a zúčastnil se disputace o idejích a všeobecninách, tehdy zvaných universalia. Celý příspěvek