Jeroným Pražský mezi univerzitami Evropy a žalářem v Kostnici

Jeronym_Prazsky_cutJeroným, narozený v roce 1378, patřil Praze, ale také Evropě. Jeho základnou byla pražská univerzita, ale navštěvoval také jiné evropské univerzity a cestoval i na další místa. V roce 1398 složil na pražské univerzitě bakalářské zkoušky s velmi dobrým prospěchem, ale brzy spěchal do Anglie a pobýval v ní v letech 1399 až 1401, a to hlavně na univerzitě v Oxfordu, kde vděčně čerpal z Jana Viklefa. Viklefovy spisy pojednávaly o Písmu svatém, o církvi, o Boží vládě, ale Jeroným četl také jeho Trialog o jeho filozofii a theologii a Dialog o chudobě kněžstva. Několik spisů přivezl Jeroným do Prahy. Snad v roce 1403 podnikl pouť do Jeruzaléma, ale v roce 1405 a 1406 byl už zase na pařížské univerzitě Sorbonně, kde získal titul magistra a zúčastnil se disputace o idejích a všeobecninách, tehdy zvaných universalia. Celý příspěvek

Podepisování dopisu do Kostnice účastníky festivalu Jeronýma Pražského

Účastníci festivalu k 600. výročí mučednické smrti středověkého myslitele a filozofa Jeronýma Pražského podepsali poděkování za omluvný dopis společenství křesťanských církví v Kostnici, vyjadřující lítost nad upálením mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Účastníci festivalu pro Jeronýma Pražského podpořili mladé Romy a podepsali dopis do Kostnice

DSC_7881 festival JeronýmPříběh významného aktivisty českého středověku Jeronýma Pražského, který neprávem stojí ve stínu Jana Husa, si včera připomněla Českobratrská církev evangelická průvodem a festivalem na Střeleckém ostrově v Praze.

Sbírka při bohoslužbách, které odpoledne na Střeleckém ostrově zahájily, vynesla 12 100 korun. Výtěžek se organizátoři rozhodli věnovat na projekt Dža dureder neziskové organizace Slovo 21. Projekt se zabývá doučováním romských středoškolských studentů a jejich přípravou na přijímací zkoušky na vysoké a vyšší odborné školy. Cílem je, aby mladí Romové úspěšně složili maturitu a ve studiu dál pokračovali. Celý příspěvek