Ten druhý – mistr Jeroným Pražský

Jeronym_Prazsky_cutSouhrn životopisu

Ten druhý, mistr Jeroným Pražský, už navždy zůstane ve stínu toho prvního – mistra Jana Husa, a to ze dvou důvodů.

Jeden z nich je obecně platný – ten první přináší moment překvapení, zaráží, provokuje, vybízí. Ti další už nejsou průlomem, ale pokračováním a doplňováním. Známe to dobře z připomínek např. Jana Palacha – ten druhý, Jan Zajíc, už stojí v řadě za ním, částečně jím zakryt.

V případě Jeronýma Pražského a Jana Husa jde však ještě o něco jiného – o velikou rozdílnost obou osobností v mnoha ohledech. Je tu opravdu něco hluboce spojujícího, nejen vzájemné osobní vztahy a přátelství obou mužů ? Tuto otázku si společně pokládáme ve snaze na ni odpovědět na základě hlubšího rozboru. Než tak učiníme, je třeba si připomenout alespoň v hrubých rysech etapy Jeronýmova života, pokud jsou historicky doložitelné.

Celý příspěvek

JERONÝM PRAŽSKÝ – Cesta za světlem

Jeroným_vystavaVe dnech 14. 9. – 9. 10. 2016 probíhá v pražském Clam – Gallasově paláci výstava k 600. výročí smrti náboženského myslitele a filozofa Jeronýma Pražského.

Návštěvníkům expozice připomene životní osudy pražského rodáka, jednání Kostnického koncilu a místa spjatá s jeho pobytem v Kostnici.

Část výstavy kromě fotografií a reprodukcí představuje také současnou podobu významných objektů v Kostnici a v Praze spjaté se životem a činností mistra čtyř univerzit (Praha, Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem).

Na výstavě je instalována také videoprojekce z dnešní Kostnice zachycující osudová místa spjatá s koncem života Jeronýma Pražského .

Pod názvem Jeroným znovu objevovaný proběhne v pondělí 3.10. 2016 v 16 hod. v Clam – Gallasově paláci veřejná panelová diskuse českých a německých odborníků.

Moderují: Minne Bley a Stanislav Degrell.

(ib)

Češi a Němci si společně připomínají mučednickou smrt Jeronýma Pražského

Kostnice_1Na konci května 2016 se konaly v Praze a Kostnici vzpomínkové slavnosti při příležitosti 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského. Dne 30. května 1416 byl Jeroným Pražský jako kacíř odsouzen kostnickým koncilem k smrti. Tak byl Jeroným Pražský pouze rok po mučednické smrti svého přítele a učitele Jana Husa popraven na stejném místě před branami Kostnice. Zatímco byl Jan Hus coby teolog a kazatel důležitou postavou české reformace, byl Jeroným učencem, který jakožto laik a filosof českou reformaci spoluutvářel. Hus působil především v Praze, než musel Prahu kvůli církevní klatbě opustit. Naproti tomu byl Jeroným Pražský často na cestách, studoval a filosofoval v Oxfordu, Paříži, Heidelbergu a na mnoha dalších místech. Byl propojením reformace, která získala mnoho podnětů od Jana Viklefa, anglického teologa a filosofa v Oxfordu, jehož spisy Jeroným přinesl do Prahy. Celý příspěvek