500. výročí evropské reformace

RatiborK letošnímu výročí evropské reformace, spojené s osobností Martina Luthera, chystá Českobratrská církev evangelická na neděli 10. září 20017 v Ratiboři církevní slavnost.

Program zahájí slavnostní bohoslužby s kázáním synodního seniora Daniela Ženatého, liturgii povede farářka Jarmila Wiera Jelinek a o hudební doprovod se postará Evangelický chór Zlín pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Bohoslužby bude přenášet Český rozhlas. Odpoledním programem se pak prolne koncert, přednáška, divadelní představení nebo komentovaná prohlídka. Chybět nebude program pro děti, stánky s knihami nebo občerstvení. Na závěr akce je připravené symbolické sázení stromu. Podrobnější informace budou k dispozici v nejbližších týdnech.

Plakát_A3

Leták_A5

O dobrých skutcích

Martin_Luther.jpgVýňatek z knihy augustiniánského mnicha Martina Luthera „O dobrých skutcích“ z roku 1520. Autor si za rámec svého lutherovsky nesmlouvavého výkladu zvolil Desatero.

Nebudeš míti bohů jiných. Poněvadž já jediný jsem Bůh, máš spoléhat se jen na mne a na nikoho a na nic jiného. Boha máš teprve, když mu celým srdcem důvěřuješ a když od něho očekáváš vše dobré, ať ve svém díle, ať ve svém trpení, v životě či v umírání, ve dnech radosti jako ve dnech zármutku. Celý příspěvek

Publikace ke vzpomínkovému roku Martina Luthera

Logo ČCE_printK letošnímu pětistému výročí počátků světové reformace vydá Českobratrská církev evangelická v nakladatelství Kalich čtyři publikace věnované životu a dílu Martina Luthera. Jsou to:

 Martin Luther: Bůh je rozpálená pec plná lásky

Malý slovník od almužny po život.

Citáty vybrané z kritické edice Lutherových spisů. Přibližně tři stovky Lutherových vyjádření k tématům jako je Bible, bohoslužby, církev, dobré skutky, farář, hřích, křest atd. mohou posloužit jako alespoň nepatrný vhled do reformátorova myšlení. Ostré formulace inspirují, zneklidňují, vzbuzují souhlas i nutnost formulovat vlastní názor.

Přeložili: Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek a Jan Zámečník.

Martin Luther: Menší a Větší katechismus

Dva reformátorovy hlavní katechismové spisy zapadají do jeho obnovného programu: od postil, překladu Písma, přes duchovní písně, liturgii v mateřštině, směrnice pro vizitaci (program rekonstrukce církve) až po modlitební knížky. Vyučování v katechismu označil wittenbergský učitel za jeden ze znaků církve.

Menší katechismus se pro svou formu, stručnost a srozumitelnost stal Lutherovým nejrozšířenějším dílem. Oba katechismy v češtině vyjdou vedle sebe v samostatné knize.

Albrecht Beutel: Martin Luther. Uvedení do života a díla

Poprvé v češtině dostupné čtivé, srozumitelné dílo, pojednávající Lutherův životní příběh. Zároveň kniha münsterského profesora církevních dějin průběžně seznamuje i s reformátorovými základními theologickými myšlenkami. Jde o práci shrnující současný stav bádání, která je však určena především laikům.

Přeložili: Petr Gallus a Ondřej Macek.

 

Martin Luther

Pro mladší školní děti je určeno třiatřicet krátkých kapitol o Martinu Lutherovi. Dozvědí se o jeho přísné mamince, kolik dostal ran rákoskou ve škole, čím si vydělával na jídlo, jak studoval, o tom, čeho se bál, proti čemu protestoval, o jeho nejdelší cestě, manželce, dětech a také čemu a komu věřil. Každou kapitolu doplňuje obrázek Lydie Férové.

Text napsali Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová.