100 let ČCE

Sté výročí vzniku Českobratrské církve evangelické v roce 2018

Logo_CCE_blueV roce 2018 si připomeneme sté výročí založení Českobratrské církve evangelické. Zároveň uplyne sto let od konce prvé světové války a následného rozpadu Rakousko-uherské monarchie, což není souvislost ryze náhodná. Jako občané monarchie, byli čeští a moravští evangelíci augsburského a helvetského vyznání (k těmto dvěma konfesím jim bylo umožněno se přihlásit po vydání tolerančního patentu v roce 1781) podřízeni evangelické církevní správě, jejímž ústředím byla Vrchní církevní rada ve Vídni, která po vydání Protestantského patentu v roce 1861 nahradila dosavadní konzistoř. I když měli v Čechách a na Moravě své nižší církevně-správní orgány (superintendence, senioráty a sbory), rádi využili převratných událostí spjatých se vznikem samostatné Československé republiky k tomu, aby se od vídeňského centra definitivně odloučili a aby naplnili ideu svobodnějšího rozhodování o vlastních záležitostech včetně stále živých snah o výraznější příklon k tradicím české reformace a zavedení presbyterně-synodního zřízení v církvi. Celý článek →

Martin Luther: Dopisy blízkým

Luther_2017_cutReformátor, kazatel, přítel, manžel a otec

Minulé dva roky jsme si připomínali život a dílo mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského. Letošní rok je spojen se jménem Martina Luthera. Byli jsme a budeme ještě zavaleni spoustou informací o jejich životě, díle, odkazu. Všichni k nám promlouvají skrze řádky svých spisů nebo svědectvím jiných. Při hodině dějepisu se odříká něco o univerzitě, defenestraci, pravopisu, odpustcích, upálení. Ale nic víc.

Celý příspěvek