BK_červen1

Vlys z 1. vydání Jednodílky (1596), uprostřed beránek s korouhví a andílci vrážející tyč do hadích tlam