Cyril a Metoděj

Oslavy 1150. výročí příchodu věrozvěstů – Cyrila a Metoděje –  na naše území

353px-Cyril_and_MethodiusVěrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, kteří v devátém století položili základy křesťanské zvěsti ve slovanštině (překlad Písma, zavedení slovanštiny do bohoslužby).  Česká republika slaví svátek těchto zvěstovatelů víry 5. července. Na toto datum připadá jejich příchod na Velkou Moravu.

V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy. Oba bratři jsou také hlavními patrony Moravy.

Věrozvěsti ovlivnili tehdejší Velkou Moravu a také Rusko, Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který chtěl šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Dosud bohoslužby vykonávali pouze latinští kněží v latině nebo řečtině.

Rostislav si uvědomil, že pokud má být křesťanství plně přijato lidmi, nemůže být do země uváděno misionáři, kteří kážou v cizím jazyce. Po neúspěšné žádosti o pravé učitele víry u římského papeže požádal Rostislav o misionáře z Cařihradu, aby položili základy vlastní církve na Velké Moravě.

_________________________________________________________________________

Témata a akce spojené s výročím:

 

www.velehrad.eu

 

Oslavy 1 150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

 

Související články:

Cyril (Konstantin) a Metoděj

Cyril a Metoděj výročí 1150 let

Západní a východní církev

Epizody z mládí Konstantina filozofa