Literatura k přijímání podobojí

Česká:

Bartlová, Milena, Původ husitského kalicha z ikonografického hlediska, Umění 44, 1996, s. 167-183

Bartoš, F. M., Do čtyř pražských artikulů. Z myšlenkových i ústavních zápasů let 1415 – 1420, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy 5, 1932, s. 481 – 591

Bartoš, F. M., Počátky kalicha, Časopis Musea Království českého 96, 1922, s. 43 – 51, 157 – 173

Coufal, Dušan, Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414-1431. Předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů, Praha, Kalich 2012

Čejka, Mirek – Krmíčková, Helena: Nad dvěma utrakvistickými díly Jakoubka ze Stříbra (O Boží krvi, Zpráva, jak sněm konstanský o svátosti večeře Kristovy nařídil) in: Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra, edd. též, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta 379, Brno 2009, s. 5 – 27

Kadlec, Jaroslav, Literární polemika mistrů Jakoubka ze Stříbra a Ondřeje z Brodu o laický kalich, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 21, 1981, č. 2, s. 80 – 87

Krmíčková, Helena, (ed.)  Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách ( Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta 310), Brno 1997

Krmíčková, Helena, Několik poznámek k přijímání maličkých 1414 – 1416, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university C 46, 1997, s. 59- 69

Krmíčková, Helena, K pramenům Husovy kvestie De sanguine Christi sub specie vini, Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university C 45, 1998, s. 79 – 102

Krmíčková, Helena (ed.), Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra, Studie o rukopisech 39, 2009, s. 73 – 88

Lancinger. Luboš, Čtyři artikuly pražské a podíl univerzitních mistrů na jejich vývoji, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 3, 1962, s. 3-61

Molnár, Amedeo, Theologie husitského kalicha, Theologická příloha Křesťanské revue 32, 1965, s. 1-8

Cizojazyčná:

Beifuss, Helmut, Die Forderung nach dem Laienkelch in Pra gam Ende des 14. Jahrhunderts, in: Deutschsprachigeliteratur des Mittelalters im östlichen Europa: Forschungsstand und Forschungsperspektiven, hgg. R.G.Päsler, D. Schmidte, Heidelberg 2006, s. 451- 473

Cena, Romolo, Poczatki utrakwizmu  Czechach w latach 1412 – 1415, Przeglad historyczny 69, 1978, s. 106- 114

Coufal, Dušan, Der Laienkelch im Hussitentum. Neue Quellen zu Johann Rokycanas Verteidigung des Laienkelchs auf dem Basler Konzil im Januar 1433, in: Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte, hg. F. Machálek, Köln – Weimar – Wien 2012, s. 39 – 56

Damerau, Rudolf (ed.), Texte zum Problem des Laienkelschs. Nikolaus von Dinkelsbühl (1360-1433), Giessen 1969

Girgensohn, Dieter, Peter von Pulkau und die Wiedereinführung des Laienkelches. Leben und Wirken eines Wiener Theologen in der Zeit des Grossen Schismas, Göttingen 1964

Holeton, David R.,  La Communion des tout-petits enfants.  Étude du mouvements eucharistique en Boheme vers la fin du Moyen Age, Rome 1989

 

Pavel Moskala