Martin Luther

1517 – 2017: Vyvedení ze strachu – příklon k Bohu – otevření se světu

martin-lutherRok 1517 symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí, které je spojeno s městem Vitenberk a jeho univerzitou a se jménem Martina Luthera. V něm se koncentrují reformní myšlenky a síly 15. a 16. století a dosahují během velice krátké doby evropského, či dokonce světového významu:

–          vyvedení ze strachu před trestajícím, odsuzujícím Bohem a před církví jako jeho mocnou přisluhovačkou

–          příklon k Bohu znovuobjevením osvobozující síly evangelia a radost z milostivého Boha v podobě ukřižovaného a vzkříšeného Krista

–          otevření se světu, v němž je každý se svými obdarováními a na svém místě povolán k následování.

V Čechách padají myšlenky Martina Luthera i jeho spolubojovníků na úrodnou půdu – jak jinak by to také mohlo být, Luther sám byl přece v očích svých protivníků považován za „českého kacíře“ kráčejícího ve šlépějích Jana Husa. Žádný div tedy, že v Čechách byli zvědaví, až uvidí, co je tak českého na myšlenkách tohoto člověka… A tak se sešly, česká a wittenberská reformace, potkaly se a vzájemně se obohatily.

V každém případě je to dost důvodů, aby se tento rok 2017 slavil i v Česku.

Frank Lessmann-Pfeifer