100 let ČCE

Sté výročí vzniku Českobratrské církve evangelické v roce 2018

Logo_CCE_blueV roce 2018 si připomeneme sté výročí založení Českobratrské církve evangelické. Zároveň uplyne sto let od konce prvé světové války a následného rozpadu Rakousko-uherské monarchie, což není souvislost ryze náhodná. Jako občané monarchie, byli čeští a moravští evangelíci augsburského a helvetského vyznání (k těmto dvěma konfesím jim bylo umožněno se přihlásit po vydání tolerančního patentu v roce 1781) podřízeni evangelické církevní správě, jejímž ústředím byla Vrchní církevní rada ve Vídni, která po vydání Protestantského patentu v roce 1861 nahradila dosavadní konzistoř. I když měli v Čechách a na Moravě své nižší církevně-správní orgány (superintendence, senioráty a sbory), rádi využili převratných událostí spjatých se vznikem samostatné Československé republiky k tomu, aby se od vídeňského centra definitivně odloučili a aby naplnili ideu svobodnějšího rozhodování o vlastních záležitostech včetně stále živých snah o výraznější příklon k tradicím české reformace a zavedení presbyterně-synodního zřízení v církvi. Celý článek →

Czechs Make a Presentation in Wittenberg at the World Reformation Exhibition

Luther_2017The biggest Bible in the world, the medieval city’s panorama, or a robot instead of a pastor giving blessings these were the attractions at the World Reformation Exhibition, which commemorated the 500th anniversary of the European Reformation the moment when Martin Luther nailed his 95 theses on the door of his local church.

During the week from 30th August to 4th September the Evangelical Church of Czech Brethren made a presentation together with the Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession. The churches offered a fresh view on the Czech Reformation, guided tours of two exhibitions, led discussions with the representatives of churches and Diakonie, and provided ecological and musical programmes.

Celý příspěvek

Martin Luther: Dopisy blízkým

Luther_2017_cutReformátor, kazatel, přítel, manžel a otec

Minulé dva roky jsme si připomínali život a dílo mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského. Letošní rok je spojen se jménem Martina Luthera. Byli jsme a budeme ještě zavaleni spoustou informací o jejich životě, díle, odkazu. Všichni k nám promlouvají skrze řádky svých spisů nebo svědectvím jiných. Při hodině dějepisu se odříká něco o univerzitě, defenestraci, pravopisu, odpustcích, upálení. Ale nic víc.

Celý příspěvek