Jeroným Pražský mezi univerzitami Evropy a žalářem v Kostnici

Jeronym_Prazsky_cutJeroným, narozený v roce 1378, patřil Praze, ale také Evropě. Jeho základnou byla pražská univerzita, ale navštěvoval také jiné evropské univerzity a cestoval i na další místa. V roce 1398 složil na pražské univerzitě bakalářské zkoušky s velmi dobrým prospěchem, ale brzy spěchal do Anglie a pobýval v ní v letech 1399 až 1401, a to hlavně na univerzitě v Oxfordu, kde vděčně čerpal z Jana Viklefa. Viklefovy spisy pojednávaly o Písmu svatém, o církvi, o Boží vládě, ale Jeroným četl také jeho Trialog o jeho filozofii a theologii a Dialog o chudobě kněžstva. Několik spisů přivezl Jeroným do Prahy. Snad v roce 1403 podnikl pouť do Jeruzaléma, ale v roce 1405 a 1406 byl už zase na pařížské univerzitě Sorbonně, kde získal titul magistra a zúčastnil se disputace o idejích a všeobecninách, tehdy zvaných universalia. Celý příspěvek

Podepisování dopisu do Kostnice účastníky festivalu Jeronýma Pražského

Účastníci festivalu k 600. výročí mučednické smrti středověkého myslitele a filozofa Jeronýma Pražského podepsali poděkování za omluvný dopis společenství křesťanských církví v Kostnici, vyjadřující lítost nad upálením mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského.