Leuenberské společenství evangelických církví oslaví 40. let od svého založení

Brno I SAL_7387Členské církve Leuenberského společenství v České republice, které od roku 2000 tvoří Leuenberský synod, si při bohoslužbách v neděli 16. června 2013 v 10:00 hodin v Červeném kostele na Komenského náměstí v Brně připomenou výročí podpisu Leuenberské konkordie. Podpisem Konkordie 16. března 1973 v Leuenbergu u Basileje vzniklo Společenství evangelických církví v Evropě – Leuenberské společenství. „Prakticky to znamená, že tyto církve mohou společně slavit večeři Páně, uznávají si navzájem křest, a mohou se navzájem zastupovat,“ vysvětluje G. Frey-Reininghaus, vedoucí ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické.

Kázáním při slavnostních bohoslužbách poslouží biskup Evangelické církve a. v. v Rakousku a generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě Dr. Michael Bünker. „Na bohoslužbách se budou aktivně podílet představitelé členských církví tohoto společenství a očekáváme i řadu dalších hostů z těchto církví. Rádi bychom pozvali i co nejširší křesťanskou veřejnost,“ dodává G. Frey-Reininghaus.

Plakátek s informacemi je ke stažení na http://www.nase-reformace.cz.

Více informací o tomto společenství je možno najít na www.leuenberg.cz.

40. výročí podepsání Leuenberské konkordie

logo gekeV neděli 16. června 2013 začnou v 10:00 hodin v Červeném kostele na Komenského náměstí v Brně slavnostní bohoslužby k příležitosti 40. výročí podepsání Leuenberské konkordie. K těmto bohoslužbám zve Českobratrská církev evangelická spolu s předsednictvem Synodu církví leuenberského společenství v České republice. Členské církve Leuenberského společenství v České republice si výročí podpisu tohoto významného dokumentu chtějí připomenout právě při společné bohoslužbě, při které bude slavena večeře Páně.

„Těšíme se na naše společenství a příležitost k připomenutí této události, která je velkým ekumenickým krokem dopředu. Zdravíme Vás srdečně a vyprošujeme Boží požehnání pro Vaši práci,“ zvou ke slavnosti Lia Valková, synodní kurátorka ČCE, Joel Ruml, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví v ČR, Jiří Gruber, předseda synodu ČCE, farář sboru ČCE v Brně I a senior Brněnského seniorátu, Jan Roskovec, předseda leuenberského synodu.

Leuenberská konkordie je dokument, který byl podepsán 16. března 1973 v Leuenbergu u Basileje a který konstatuje, že podepsané církve dospěly k zásadní shodě (konkordii) v základních věcech reformačních církví. Tím vzniklo Společenství evangelických církví v Evropě – Leuenberské společenství. Znamená to prakticky, že tyto církve mohou společně slavit večeři Páně, uznávají si navzájem křest, a mohou se navzájem zastupovat. Více informací o tomto společenství je možno najít na www.leuenberg.cz.

Další informace o Leuenberské konkordii >>>

Kázáním při bohoslužbě poslouží biskup Evangelické církve a.v. v Rakousku a generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě Dr. Michael Bünker. Na bohoslužbě se budou aktivně podílet představitelé členských církví tohoto společenství a očekáváme i řadu dalších hostí z těchto církví. Zvána je široká křesťanská veřejnost.