Reportáž ze slavnosti k výročí příchodu Konstatina a Metoděje na Branči a v Brezové pod Bradlom 5. 7.2013

Branč 2013 002

Branč

Stoupali jsme  do kopce spolu s mnoha lidmi, kteří se sjeli ze všech stran a nakonec jich podle odhadu bylo snad na tři tisíce. Z naší evangelické církve nás bylo prý něco přes stovku. Bylo podmanivé vidět také lidi o holích a berlích jak stoupají do vrchu, protože chtěli být při tom. Usazovali jsme se pod hradbami, zdmi a troskami hradu na travnatém svahu před podiem, kde po hudbě Třanovického dechového orchestru zasedli v 10 hodin představitelé církví a hosté. Obrovské shromáždění zpívalo písně,  také o předcích, svědcích, věrozvěstech, kteří nás rodnou řečí vyvedli z pohanství do lůna křesťanství. Bylo čtení z Písma, liturgie, básně, Credo, zpěv dětí, vystoupení zpěvokolů, také pěveckého sboru ze Zlína. Kázání měl generální biskup luterské církve na Slovensku Miloš Klátik.  Pozdrav pronesl Milan Krivda, biskup Západného dištriktu, Lászlo Fazekaš, biskup reformované církve a Jan Waclawek, biskup Slezské evangelické církve. Bylo to shromáždění slavnostní, důstojné a pokojné.

Po slavnosti nás autobus svezl do Podbranče, kde jsme byli pohoštěni výborným polným gulášem a pak jsme jeli do Brezové pod Bradlom. Ve velkém luterském chrámu probíhal od 15,30 hodin program duchovného slova a hudby s titulem Česko-slovenské slávnosti pri príležitosti 1150. vyročia príchodu Konštantína a Metoda uvedený veršem Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo (Ž 119,105a). Před chrámem hrál Třanovický dechový orchestr Slezské luterské církve, v chrámu vystoupily zpevokoly místního sboru, z Bratislavy-Petržalky, Tranoscius ze Slezské církve a pěvecký sbor  ze Zlína. Promluvil biskup Klátik. Proslov měl prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Bylo čtení z Písma, zpívaly se písně. Synodní senior Joel Ruml vyšel z Konstantinova předzpěvu k překladu evangelia do staroslověnštiny a mluvil o vznešenosti a galantnosti následování Krista, o soužití a vzájemnosti mezi našimi dvěma státy, vyzýval k ušlechtilosti proti poživačnosti a náročivosti a pozval k oslavě výročí Bible Kralické. Zazněl Proglas Konstantina filozofa a v písních a básních slova Royové, Michny, Kollára, Kuzmányho, Lešky, Komenského, Chalúpky a dalších, byly sólové zpěvy,  zahrál smyčcový kvartet z konzervatoře v Olomouci, vystoupila i hudební skupina s gospely z Orlové, byly vysloveny přímluvné modlitby podle sedmi proseb Otčenáše a  Aronovské požehnání.

Obě shromáždění důstojně připomínala dávné svědectví obou věrozvěstů i jejich odkaz k evangeliu, které také my dlužíme dnešnímu člověku.

Jan Čapek

Reportáž z Velehradu a Brezové pod Bradlom

Brezová pod Bradlom 2013 029

Brezová pod Bradlom

Setkání lidí dobré vůle na Velehradě 5. července jsem se zúčastnila se synodním seniorem Joelem Rumlem a synodní kurátorkou Liou Valkovou. Pro mě to byla účast premiérová a ze slavnostní téměř tříhodinové bohoslužby jsem odjížděla plná dojmů, které se pokusím klipovitě popsat:

Přátelské pozdravy ze všech stran, respekt a uznání, které vzbuzuje náš synodní senior Joel Ruml – moje radost, že máme takového uznávaného představitele naší církve… Vlažný potlesk při příchodu Miloše Zemana a ovace při příchodu Karla Schwarzenberga… Dobrá čeština a skromné vystupování hlavního celebranta a papežského legáta  kardinála Josipa Bozaniče arcibiskupa záhřebského… Výborný dojem ze společného vysluhování věřícím na mnoha místech na náměstí pod žlutými deštníky usnadňujícími orientaci… Paní narušující svými zbožnými výkřiky z okna přilehlé budovy průběh bohoslužby, až ji někam odvedli a okno zavřeli… Masa několika desítek tisíc lidí (prý cca 80 tis.), kteří se k sobě navzájem chovají slušně a s respektem….Perfektní organizace celé akce desítkami dobrovolníků i policie… Slzy v mých očích při přistupování dětí a mládeže s drobnými dary k zástupci papeže Františka… Pozdrav shromážděným předsedy ERC Joela Rumla, odměněný dlouhým potleskem…

Celkové hodnocení – obrovská show, ale i silný zážitek mezi spoustou věřících lidí, pro který se vyplatí se na Velehrad vypravit.

Po rychlém obědě jsme se všichni tři přesunuli na Slovensko do Brezové pod Bradlom, kde proběhly v místním evangelickém kostele oslavy výročí 1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje. Zde jsme se setkali s dalšími členy synodní rady Pavlem Kašparem a Pavlem Stolařem a se zástupci z ÚCK, kteří se předtím zúčastnili hlavních československých evangelických oslav na slovenském hradě Branč.

V naplněném brezovském kostele následně střídavě učinkují zástupci naší a slovenské evangelické církve, znějí pozdravy hostů  – prezidenta slovenské republiky Ivana Gašparoviče, generálního biskupa ECAV na Slovensku Miloše Klátika, biskupa reformované cirkve na Slovensku László Fazekaše i našeho synodního seniora Joela Rumla. Celkově – pečlivě připravené a radostí prodchnuté setkání při důstojné oslavě.

Po krátkém občerstvení nás čeká ještě jedno zastavení s krátkou bohoslužbou – v Brezové u jediného pomníku Mistra Jana Husa na Slovensku. Duchovním zamyšlením shromážděným posloužil náměstek synodního seniora Pavel Kašpar, zazpíval místní mužský „cirkevný spevokol“, květiny k pomníku položili vedoucí představitelé naší církve a místní brezovská starostka.

Prožili jsme hektický, ale krásný den naplněný radostnými setkáními – na Moravě i na Slovensku.

Eva Zadražilová

Oslavy 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Brezova pod Bradlom5. července 2013 byli pozváni evangeličtí křesťané ze Slovenska, Čech, Moravy a Slezska na hrad Branč v Myjavské pahorkatině, aby si společnou bohoslužbou připomněli odkaz věrozvěstů ze Soluně. Stalo se tak na místě, kde se v tento den cyrilometodějské bohoslužby konají každoročně a kde si účastníci zároveň připomínají věznění reformovaných a evangelických duchovních v 17. století.

Několik tisíc křesťanů všech věkových skupin slavilo bohoslužbu pod vedením generálního biskupa slovenské luterské církve Miloše Klátika, který posloužil kázáním, biskupa západního distriktu Milana Krivdy a dalších církevních představitelů. Bohoslužby, které byly přenášeny slovenským rozhlasem, liturgicky doplnila vystoupení pěveckých sborů obou států. Z Českobratrské církve evangelické vystoupil pěvecký sbor ze Zlína, který přispěl Velkomoravským chorálem Jiřího Pavlici s texty Cyrila a Metoděje, zpívaným ve staroslověnštině.

GALERIE >>>

Česko-slovenské slavnosti pak pokračovaly odpoledním programem duchovního slova a hudby pod heslem ze 119. žalmu „Světlem pro mé nohy je tvé slovo“. Shromáždění se konalo v kostele slovenské luterské církve v Brezové pod Bradlom a bylo přenášeno televizí TA3. Při něm zazněla recitace Konstantinova předzpěvu k evangeliu „Proglas“ a na ni navázalo pásmo zpěvu, recitací, čtení z bible, varhanní a komorní hudby a duchovního slova za aktivní účasti těles všech pořádajících církví. Celé slavnosti byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič, který shromáždění pozdravil. Přestože program nebyl krátký, mělo dění v brezovském kostele spád a přítomní měli dobrou příležitost se zamyslet nad cestou evangelia ke Slovanům a nad odkazem soluňských bratří dnešnímu člověku. To dokazují i slova z promluvy synodního seniora Joele Rumla: „V duchu odkazu bratří Konstantina a Metoděje, kteří také nám přesvědčivě a naléhavě předali jádro naděje pro člověka i zemi, nemůžeme jít jinudy než evangelijně a společně. Jako lid Kristův, kterému není zatěžko překračovat hranice vlastních denominací, zemí a kultur, máme tvořit viditelné společenství těla Kristova na zemi, aby i naše společnosti mohly růst růstem Božím a věděly, proč tak chtějí činit.“

GALERIE >>>

Den účastníci zakončili položením květin u jediného pomníku Mistra Jana Husa na Slovensku, který je v Brezové pod Bradlom. Připomněli si tak 598. výročí jeho upálení v Kostnici. U pomníku promluvil náměstek synodního seniora ČCE Pavel Kašpar.

DH