Česko-slovenské oslavy výročí příchodu Cyrila a Metoděje na hradě Branč

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe čtvrtek 4. a v pátek 5. července 2013 se v Myjavské pahorkatině na Slovensku ve zřícenině hradu Branč v obci Podbranč uskuteční Česko-slovenské evangelické slavnosti k 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu. Očekává se účast několika tisíc lidí. Shromáždění pozdraví prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič.

Hlavními organizátory této dvoudenní akce jsou: Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku a Západný dištrikt ECAV na Slovensku. Akci spoluorganizuje také Českobratrská církev evangelická spolu se Slezskou církví evangelickou augšpurského vyznání a Evangelickou církví a. v.

 

 

PROGRAM →

 

 

Na programu je čtvrteční setkání mládeže (18:00 hodin) a páteční Evangelické bohoslužby (10:00 hodin) a Ekumenický program duchovního slova a hudby (15:30 hodin).

V rámci mládežnického programu vystoupí řada hudebních skupin ze Slovenska, Českobratrská církev evangelická pozvala mládežnickou kapelu z Prostějova. Páteční dopolední bohoslužby bude přenášet Slovenský rozhlas. Zazpívá Zlínský pěvecký sbor ČCE, jako sólista vystoupí celocírkevní kantor ČCE Ladislav Moravetz, bude zpívat Keep Smiling Gospel z Orlové a zahraje kvarteto Konzervatoře Evangelické akademie z Olomouce.

Konference „Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století“

CaMVe dnech 3. – 6. června 2013 se na Univerzitě Karlově koná mezinárodní konference „Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu a snah o umlčení“. Tato konference je připravována v rámci letošních celostátních oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 853. Hlavními organizátory jsou Univerzita Karlova v Praze a Akademie věd České republiky.

Jak vyplývá z názvu konference, nebude věnována přímému působení či dílu obou věrozvěstů a jejich době, nýbrž významu a recepci jejich odkazu v moderních dějinách.

V průběhu 19. a 20. století totiž cyrilometodějská tradice hrála významnou roli ve vývoji národních hnutí ve střední Evropě a na Balkánu. V roce 1863 například tehdejší oslavy milénia příchodu obou věrozvěstů hrály velkou roli v procesech národního uvědomování Čechů, Moravanů, Slováků nebo Bulharů. V docela nedávné době, v roce 1985,  se Národní pouť na Velehradě, která připomínala 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje, stala významným momentem veřejného vyjádření protikomunistických protestů v tehdejším Československu. I v současném ekumenickém rozhovoru hraje velkou roli, že dílo a odkaz Cyrila a Metoděje jsou vnímány jako autentické a živé dědictví jak pro pravoslavnou, tak římsko-katolickou či řecko-katolickou církev. I církve vzešlé z reformace se hlásí k tomuto odkazu jako společnému dědictví „nerozdělené církve“ v našem kulturním prostředí.

Třídenní mezinárodní konference proto bude v několika tématických blocích pojednávat jak vliv cyrilometodějských tradic na utváření národních identit či jejich využití v nacionálních a konfesionálních hnutích, tak jejich motivační úlohu v hnutích odporu proti fašismu a komunismu nebo jejich roli na utváření církví, lidové zbožnosti a rozmanitých forem lidové kultury.

Na konferenci aktivně vystoupí řada českých, slovenských a bulharských historiků, etnografů a teologů.

Konference bude slavnostně zahájena za účasti vysokých státních a církevních představitelů ve velké aule Karolina v pondělí 3. června 2013 v 18:30 hodin. Odborná část programu konference se uskuteční v historických prostorách Karolina ve dnech 4. – 6. června 2013.

Informace o konferenci a program jsou aktuálně na stránkách Univerzity Karlovy: ZDE. Registrace zájemců o účast na konferenci probíhá na e-mailové adrese CyrilMetodej@ff.cuni.cz.