Jak dobře znáte Jeronýma Pražského a jeho dobu?

Bez názvu

Interaktivní test

Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec a buřič 15. století

Klikněte na tlačítko „Začít“ a ověřte si, jak dobře znáte Jeronýma Pražského a dobu, ve které žil. Test, který připravil ThDr. Pavel Keřkovský z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, obsahuje dvacet otázek. U každé dostanete na výběr ze čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Na konci se dozvíte, jak jste uspěli i jak zní správné odpovědi.

Hodně štěstí!

Jeronym Pražský – Hieronymus Pragensis

Velký Čech a velký Evropan

mistr_jeronymKomenský se ve svém „šesteru“ v Kšaftu zmiňuje o Husovu pomocníku. Myslel tím Jeronyma. Hus si svého přítele Jeronyma velice vážil. My na něho zapomínáme.  Snad 600. výročí upálení v Kostnici nám připomene jeho odkaz a vyzve nás k  následování. Jeronym stojí ve stínu Husově. Ale i to je veliká čest.

V roce 1862 postavilo šest kostnických občanů na místě Husova a Jeronymova upálení bludný kámen s oběma jmény. Hned čtyři roky nato se do Kostnice konala pouť. 400 účastníků jelo z Prahy zvláštním vlakem, i Bedřich Smetana. Při vzpomínkové slavnosti zpíval pražský Hlahol, mluvil K.Sabina,  J.M.Hurban a německy J.V. Frič.

Jeronym se narodil v Řeznické ulici v Praze v blízkosti Novoměstské radnice asi v roce 1378. Na rohovém domě ulice umístila Kostnická jednota v roce 1916 pamětní desku. Byl snad z majetnějšího rodu, dlouho studoval, nosil pěkné šaty. Nicméně na Sorbonně mu pak prominuli poplatky jakožto chudému studentovi. Hus byl venkovan, spokojil se s Prahou, Jeronym cestoval. Míval dlouhý černý plnovous, zatímco Hus se holil. 1398 ukončil studia na pražské filozofické fakultě a stal se bakalářem. O rok později se objevuje v Oxfordu. Proč zamířil zrovna tam? Patrně využil stipendia zřízeného M.Vojtěchem Raňků z Ježova (bývalého rektora pařížské Sorbonny). A také zřejmě proto, že tam před lety působil Viklef . S Anglií byly tehdy čilé styky obchodní i kulturní, dcera Karla IV. Anna se provdala za krále Richarda II. Celý příspěvek

Návštěva Margot Käßmann v Praze

DSC_3436Zvláštní vyslankyně Rady evangelické církve v Německu (EKD) pro výročí reformace v roce 2017 Prof. Dr. Margot Käßmann, Dr. h.c. absolvovala v Praze pestrý program. O jeho jednotlivých bodech jsme již na e-církvi referovali. V neděli kázala při bohoslužbách v německy mluvícím sboru. V pondělí dopoledne se sešla se členy synodní rady ČCE a pracovníky ekumenického oddělení, kteří se na přípravě její návštěvy také podíleli. Evangelickému měsíčníku Český bratr poskytla krátký rozhovor. Celý příspěvek