Konference na UK připomněla vztah Jana Husa k pražské univerzitě

MJH_Staroměstské náměstíV rámci oslav připomínajících 600 let od smrti mistra Jana Husa se ve dnech 17. a 18. září koná mezinárodní konference Jan Hus a pražská univerzita. Konferenci, která navazuje na obdobná setkání v Bayreuthu v roce 1993, popř. na římské Lateránské univerzitě v roce 1999, pořádá Univerzita Karlova společně s univerzitou v Kostnici.

Konferenční jednání, probíhající ve dvou sekcích, zahájila série tematických příspěvků, v nichž se řečníci zamýšleli nad vztahem Jana Husa k pražské univerzitě a teologickými aspekty jeho učení. Pozdní odpoledne potom bylo vyhrazeno společnému zasedání obou sekcí, které se neslo ve slavnostním duchu připomínky osobnosti mistra Jana Husa. Setkání proběhlo ve Velké aule Karolina za účasti rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., rektora Univerzity Kostnice prof. Dr. Ulricha Rüdigera, emeritního děkana HTF UK prof. ThDr. Jana Blahoslava Láška, patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty, Th.D., pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky a mnoha dalších hostů.

Celý příspěvek

H.U.S.

Hus_pro_mladezNebát se stát si na svém názoru

Patnácté století bylo dobou velkých zvratů a ustavičných politických a společenských pohybů. Přiblížit dětským čtenářům složitý středověk a postavu Jana Husa se rozhodla zkušená autorka Klára Smolíková, známá především nejmenším čtenářům, na příběhu gymnazisty Petra a jeho spolužačky Magdy.

Autorku od studií zajímá popularizace a věnuje se multikulturní a estetické výchově. Kniha s názvem H.U.S. (Hus úplně světovej), kterou můžeme číst také jako pandán k jiné autorčině publikaci Husité, je určená čtenářům mezi třinácti a čtrnácti lety. Ve stejném věku se nacházejí i oba protagonisté příběhu. Petr, který se přistěhoval nedávno z Prahy do jihočeské vesnice s  poněkud morbidním jménem Hroby a tak trochu záhadná spolužačka Magda. Chlapec se cítí stále Pražákem, mezi spolužáky příliš nezakotvil, dostává za úkol napsat referát o Janu Husovi. Do práce se mu příliš nechce, Hus ho v podstatě nezajímá a navíc je patrné, že učitelka se nespokojí jen tak s nějakým kompilátem staženým z internetu. A tak je nucen se pustit v Husových stopách a na nich ho doprovází evangelička Magda. Také díky ní Petr postupně pro sebe objevuje betlémského kazatele a nalézá řadu stránek jeho osobnosti, které jsou mu stále víc a víc blízké, a dokonce oslovují i jeho otce, nebojácného novináře. Celý příspěvek

Jan Hus. Kacíř – mučedník – reformátor? Neboli od české husy k wittenberské labuti

Obrázek11. Jan Hus

V roce 2015 si připomínáme šestisté výročí upálení českého reformátora Jana Husa na Kostnickém koncilu. Nejen v českém, nýbrž i v německém protestantismu je pěstována památka na Jana Husa, méně však jako na samostatného teologa, než na Lutherova předchůdce.

Abychom Husa pojali v jeho významu, podíváme se krátce na samotný Kostnický koncil. Jak víme, leží relevance koncilu v tom, že představuje vrcholný bod tzv. konciliarismu. Konciliarismus znamená, že nejvyšší moc v církvi neleží u papeže, nýbrž ve společném shromáždění biskupů. Celý příspěvek