Skončil rok výročí upálení Jeronýma Pražského a II. Helvétské konfese

Bez názvu600. výročí mučednické smrti velkého Čecha a velkého Evropana, mistra několika univerzit, odvážného myslitele a ohnivého řečníka skončilo. Odkaz Jeronýma Pražského uctila Českobratrská církev evangelická v ekumenickém duchu celou řadou akcí. Celý příspěvek

Češi a Němci si společně připomínají mučednickou smrt Jeronýma Pražského

Kostnice_1Na konci května 2016 se konaly v Praze a Kostnici vzpomínkové slavnosti při příležitosti 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského. Dne 30. května 1416 byl Jeroným Pražský jako kacíř odsouzen kostnickým koncilem k smrti. Tak byl Jeroným Pražský pouze rok po mučednické smrti svého přítele a učitele Jana Husa popraven na stejném místě před branami Kostnice. Zatímco byl Jan Hus coby teolog a kazatel důležitou postavou české reformace, byl Jeroným učencem, který jakožto laik a filosof českou reformaci spoluutvářel. Hus působil především v Praze, než musel Prahu kvůli církevní klatbě opustit. Naproti tomu byl Jeroným Pražský často na cestách, studoval a filosofoval v Oxfordu, Paříži, Heidelbergu a na mnoha dalších místech. Byl propojením reformace, která získala mnoho podnětů od Jana Viklefa, anglického teologa a filosofa v Oxfordu, jehož spisy Jeroným přinesl do Prahy. Celý příspěvek

Podepisování dopisu do Kostnice účastníky festivalu Jeronýma Pražského

Účastníci festivalu k 600. výročí mučednické smrti středověkého myslitele a filozofa Jeronýma Pražského podepsali poděkování za omluvný dopis společenství křesťanských církví v Kostnici, vyjadřující lítost nad upálením mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského.