Za Kralickou do Kralic

bible_kralickaK řadě oslav a připomenutí, přednášek, konferencí, výstav a dalších akcí, které v letošním roce v celé republice proběhly k čtyřstému výročí vzniku legendárního překladu Bible kralické, díla završujícího českou reformaci, jenž kulturní hodnotou a vysokým literárním stylem překladu působí nadkonfesijně, přispělo svým počinem i Moravské zemské muzeum v Brně ve spolupráci s obcí Kralice nad Oslavou. Tím je úhledný sborník ve sličné grafické úpravě s množstvím fotografií a překladem anglického resumé s názvem „Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické“. Publikaci zpracovala patnáctka autorů za redakce Jiřího Mitáčka, obrazový materiál dodaly Moravské zemské muzeum, Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna, Židovské muzeum Praha, Ústřední archiv ČCE, Knihovna ETF UK a autoři.

„Kralické dílo je dnes v postavení ekvivalentnímu Jiráskovým historickým trilogiím či Babičce Boženy Němcové: Všichni o nich vědí, takřka nikdo je nečetl. Zejména proto je nyní a zde na místě Bibli kralické popřát vztaženo k dnešku i pro dny budoucí méně formálního oslavování a naopak více přemýšlivých čtenářů…“ píše mimo jiné ve svém úvodním příspěvku ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner.  Je chvályhodné, že vydavatelé svou osvícenou publikační činností takovému přání napomáhají. Zaslouží si pochvalu spolu s  celým redakčním kolektivem!

Sborník je možné zakoupit v Památníku v Kralicích, případně si jej nechat zaslat poštou. Cena je 288 Kč.

text: ib, foto: MZM

Nedělní závěr oslav 400. výročí vydání Bible kralické

Kralice 2013 005Program oslav 400. výročí vydání Bible kralické pokračoval v Kralicích nad Oslavou také v neděli 15. září. V 9:30 se na hlavním pódiu rozezněl responsoriální zpěv na biblický text. Po něm následovaly ekumenické bohoslužby, které vedl synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Kázáním posloužil biskup Slezské evangelické církve a. v. Jan Waclawek a hudebně bohoslužby doprovodily ženský pěvecký sbor Laudate a dechový orchestr z Oldřichovic. Ekumenických bohoslužeb se zúčastnila také řada hostů z české a zahraniční ekumenické obce.

Celkově se třídenních oslav zúčastnily téměř čtyři tisíce lidí. Jen památníkem Bible kralické prošlo přes 3000 registrovaných návštěvníků.