Sobotní oslavy 400. výročí vydání Bible kralické

Kralice 2013 002Za silného deště přijížděly do malé obce Kralice nad Oslavou autobusy, auta i vlaky ze všech světových stran. Dlouho připravované oslavy 400. výročí vydání Bible kralické se přehouply do druhého dne. Návštěvníci si mohli vybrat z pěti paralelních programů. Na fotbalovém hřišti za sokolovnou se na hlavním pódiu střídali sváteční řečníci a hudební vystoupení. Zpočátku bojovali naslouchající s deštníky a mokrými lavičkami, postupně se ale počasí k radosti všech umoudřilo. Odpolední galaprogram Kralický klenot i komponovaný pořad žáků olomoucké konzervatoře si mohli všichni již plně vychutnat bez deštníků. Po setmění se fotbalové hřiště proměnilo v letní kino s projekcí filmu Pod ochranou Žerotínů.

V sokolovně bylo možné proběhnout výstavu výtvarných prací k tématu Bible kralické, nebo vyslechnout některou z přednášek předních odborníků na Bibli kralickou z kulturně-historického pohledu, u stánků zakoupit literaturu současných křesťanských nakladatelství či výrobky chráněných dílen.

V kostele sv. Martina prožili mnozí hudební dílnu s notováním Žalmů a interaktivní přednášku o kancionálech Jednoty bratrské. Odpoledne opanoval prostor útulného kostelíka uherskobrodský pěvecký sbor Dvořák s Ebenovými skladbami na texty J. A. Komenského a v podvečer autorské čtení.

Základní škola ve středu obce nabídla své prostory pro blok odborných přednášek k Bibli kralické z kulturně-teologického pohledu. Tématem byly tiskaři a grafici Bible kralické, protestantské přístupy k umění, meziválečná architektura protestantských kostelů či ponor do výkladových poznámek kralických překladatelů ke Starému i Novému zákonu.

Celý den bylo možné projít také Památník Bible kralické včetně sklepení na kralickém tvrzišti a zakoupit obsáhlý sborník, vydaný k oslavám 400. výročí Bible kralické.

Dětský program probíhal samostatně při výtvarné dílně, bojové hře, procházce přírodou po stopách Ježíšových, v tiskařské dílně a při písních a hrách na biblické motivy.

Každý návštěvník si mohl vybrat, kterou část bohatého programu navštíví, vyslechne nebo se aktivně zapojí. V poněkud těsných školních třídách se posedávalo i po zemi, u četných stánků s pohoštěním se každý mohl občerstvit a rozmyslet si, kam vyrazit dále. Známí potkávali známé, takže proudy návštěvníků přesunující se z jednoho konce obce na druhý byly lemovány hloučky v družném hovoru.

Program oslav pokračuje v neděli ekumenickou bohoslužbou za aktivní účasti zástupců deseti církví, kterou povede synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml.

Daniela Ženatá

Začaly oslavy 400. výročí vydání Bible kralické

V pátek 13. září v 17:00 hodin začal slavnostním propůjčením jména Jana Blahoslava Základní a mateřské škole Kralice nad Oslavou program oslav 400. výročí vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. Organizátoři akce: Českobratrská církev evangelická spolu s obcí Kralice nad Oslavou, Slezská církev evangelická a. v., občanské sdružení České studny a Moravské zemské muzeum, připravili program trvající až do nedělního odpoledne. Rozsáhlý program zařadil význam Bible kralické do širokého společenského a historické kontextu. Program oslav najdete na webových stránkách www.nase-reformace.cz.

Oslav se kromě mnoha návštěvníků z církevní i sekulární veřejnosti zúčastnili také představitelé české i zahraniční ekumenické obce. Za Českobratrskou církev evangelickou se do oslav zapojil Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v České republice, který vedl nedělní ekumenické bohoslužby, přítomna byla také Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické.

Bible kralická je prvním a úplným překladem z původních biblických jazyků do češtiny, čímž se zařadila mezi první evropské jazyky, které přinesly biblické poselství v národním jazyce. Tato významná událost měla vliv rovněž na české národní obrození, kdy se podílela na formování moderního českého jazyka.

Záštitu nad akcí převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan Štěch.

Oslavy 400. výročí vydání Bible kralické již tento víkend

Bible_KralickaVe dnech 13. až 15. září 2013 proběhnou v Kralicích nad Oslavou oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Organizátorem akce je Českobratrská církev evangelická spolu s obcí Kralice nad Oslavou, Slezskou církví evangelickou a. v., občanským sdružením České studny a Moravským zemským muzeem. Záštitu nad akcí převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan Štěch.

Oslav se zúčastní představitelé české i zahraniční ekumenické obce, za Českobratrskou církev evangelickou Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví v České republice a Lia Valková, synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické.

Oslavy si kladou za cíl připomenout mezník církevních a národních dějin, který nevyniká pouze svým teologickým a duchovním významem, ale poukazuje také na vyspělost českého národa a jazyka.

Před 400 lety završila Jednota bratrská své mnohaleté a monumentální překladatelské úsilí vydáním Bible kralické. Jednalo se o první a úplný překlad z původních biblických jazyků do češtiny. Bible kralická se tímto počinem zařadila mezi první evropské jazyky, které co nejvěrnějším způsobem přiblížily věřícím lidem vztah Boha a člověka. O dvě století později, v počátcích národního obrození, pomáhala Bible kralická formovat moderní český jazyk a byla důkazem, že český jazyk není reliktem, ale je životaschopný, výrazově pestrý a krásný.

V rámci oslav 400. výročí vydání Bible kralické je připraven rozsáhlý program, který zařadí význam Bible kralické do širokého společenského a historické kontextu. Program oslav najdete v rubrice KRALICE/Program oslav.