Nezabiješ

martin-lutherMartin Luther: O dobrých skutcích

O pátém přikázání

V tomto přikázání jde zaprvé o onu hněvivou a po pomstě lačnící chtivost, proti níž se páté přikázání obrací přímo slovem „Nezabiješ“. Toto přikázání vyžaduje dále také jisté dobré konání, které je velmi mnohotvárné a zahání mnoho neřestí, a to je tichost.

Je tichost, která se umí překrásně zalesknout, a přece nemá ceny; tu projevujeme vůči přátelům a lidem, kteří jsou nám užiteční a kteří nám ani slovem ani skutkem neubližují. Tento druh tichosti mají i nerozumná zvířata i pohané, Židé, Turci, ba i darebáci, vrahové a zlé ženské. Ti všichni jsou hodní, spokojení a mírní, dokud jim jsme po vůli. Celý příspěvek

500. výročí evropské reformace

RatiborK letošnímu výročí evropské reformace, spojené s osobností Martina Luthera, chystá Českobratrská církev evangelická na neděli 10. září 20017 v Ratiboři církevní slavnost.

Program zahájí slavnostní bohoslužby s kázáním synodního seniora Daniela Ženatého, liturgii povede farářka Jarmila Wiera Jelinek a o hudební doprovod se postará Evangelický chór Zlín pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Bohoslužby bude přenášet Český rozhlas. Po bohoslužbách je připravené symbolické sázení stromu. Chybět nebude program pro děti, stánky s knihami nebo občerstvení.

Plakát_A3

Leták_A5

Ratiboř – Program

Světová výstava o reformaci

KassmanDatum luterské reformace je 31. 10. 1517. Toho dne měl Martin Luther přibít svých 95 tezí na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu. Proto má výročí reformace nejen své ústřední datum, ale také své konkrétní místo – německý Wittenberg ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko.

Od května do září je toto městečko dějištěm světové výstavy o reformaci. Rekonstrukcí prošla muzea Lutherův dům a – neméně důležité – Melanchthonův dům. Umělec Yadegar Asisi vytvořil obrovské panorama města Wittenberg za časů Martina Luthera, které díky zvukovým a světelným efektům umožňuje i lidem se vcítit do napjaté atmosféry doby. Kromě těchto velkých atrakcí hostí město celou řadu vystavovatelů. Luterský světový svaz provozuje jen jeden z mnoha stanů a pavilonů a hostí každý týden jiné luterské církve z celého světa. Od 30. srpna do 4. září se zde také budou prezentovat Českobratrská církev evangelická a Slezská církev evangelická a.v. Kromě výstavy o reformaci v českých zemích nabízíme pohled do všech oblasti církevní práce. Pěvecký sbor ECHO ze Zlína vystoupí na podiu na hlavním náměstí ve Wittenbergu a multiinstrumentalista Tomáš Najbrt uvede německé písně českých bratří ze 16. století. Zveme všechny zájemce!

Další informace k světové výstavě jsou v německém a anglickém jazyce k nalezení na http://r2017.org

Oliver Engelhardt