O třetím dobrém skutku

martin-lutherPamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

Přikázání třetí: „Světit den sváteční“. Skutky podle tohoto přikázání jsou prosté, ba bijí téměř do očí; o svatých dnech kázání a jeho poslouchání. Nekonají-li se s důvěrou a vírou, nemají ani cenu, proto by snad opravdu bylo lépe, kdyby těch vysvěcených dnů bylo raději méně, vykazují za našich časů většinou skutky horší než dny pracovní: kolik se tu hřeší prostou zahálkou, žraním a chlastem, hrami! Vedle toho naslouchají lidé kázání, aniž by v nejmenším pomýšleli na jakoukoli nápravu svého života, a modlitby se odříkávají bez víry. Při mši záleží na tom, abychom se jí účastnili svým srdcem. Celý příspěvek

O druhém dobrém skutku

Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_Ältere.jpegLutherův druhý dobrý skutek říká, že jméno Boží máme chovat v úctě a nemáme je užívat nadarmo.

Je užitečné připomenout, že členění Desatera, zavedené v církvi katolické a v církvích luterských, „naše“ druhé přikázání, „nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“, řadí k přikázání prvnímu. V citacích z Lutherovy knížky se budeme řídit členěním, které je uvedeno právě v ní; zdejší druhý skutek je tedy pro nás již přikázáním třetím.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

Vedle víry nemůžeme konat nic většího než chválit, zvěstovat a zpívat Boží chválu a čest a vyzdvihovat všemožně jeho jméno. Vyzdvihovat Boží čest a chválit Boží jméno je lepší, než jsou skutky podle dalších přikázání. Právě tento skutek trpí podceňováním, ba stal se něčím neznámým. Celý příspěvek

500. výročí evropské reformace

RatiborK letošnímu výročí evropské reformace, spojené s osobností Martina Luthera, chystá Českobratrská církev evangelická na neděli 10. září 20017 v Ratiboři církevní slavnost.

Program zahájí slavnostní bohoslužby s kázáním synodního seniora Daniela Ženatého, liturgii povede farářka Jarmila Wiera Jelinek a o hudební doprovod se postará Evangelický chór Zlín pod vedením celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Bohoslužby bude přenášet Český rozhlas. Odpoledním programem se pak prolne koncert, přednáška, divadelní představení nebo komentovaná prohlídka. Chybět nebude program pro děti, stánky s knihami nebo občerstvení. Na závěr akce je připravené symbolické sázení stromu. Podrobnější informace budou k dispozici v nejbližších týdnech.

Plakát_A3

Leták_A5