Nesesmilníš

Martin_Luther.jpgMartin Luther: O dobrých skutcích

O šestém přikázání

V tomto přikázání se nám ukazuje skutek, který obsahuje mnoho dobrého a mnoho neřestí zahání. Je to čistota neboli cudnost. Věc každému dobře známá, jenže si ani tohoto skutku nikdo nehledí a nikdo se v něm necvičí alespoň tak pilně jako v jiných, nám nepřikázaných skutcích. Vidíme pak, že svět je plný ohavných skutků necudnosti a hanebných slov, i jak jich následkem nemírných žranic, chlastů a zahálky denně přibývá.

Necudnost je strašně nebezpečně zuřící neřest, zuří ve všech našich údech; a to vše ovládnout, to dá práci a je to boj. Celý příspěvek

O třetím dobrém skutku

martin-lutherPamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

Přikázání třetí: „Světit den sváteční“. Skutky podle tohoto přikázání jsou prosté, ba bijí téměř do očí; o svatých dnech kázání a jeho poslouchání. Nekonají-li se s důvěrou a vírou, nemají ani cenu, proto by snad opravdu bylo lépe, kdyby těch vysvěcených dnů bylo raději méně, vykazují za našich časů většinou skutky horší než dny pracovní: kolik se tu hřeší prostou zahálkou, žraním a chlastem, hrami! Vedle toho naslouchají lidé kázání, aniž by v nejmenším pomýšleli na jakoukoli nápravu svého života, a modlitby se odříkávají bez víry. Při mši záleží na tom, abychom se jí účastnili svým srdcem. Celý příspěvek

O druhém dobrém skutku

Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_Ältere.jpegLutherův druhý dobrý skutek říká, že jméno Boží máme chovat v úctě a nemáme je užívat nadarmo.

Je užitečné připomenout, že členění Desatera, zavedené v církvi katolické a v církvích luterských, „naše“ druhé přikázání, „nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“, řadí k přikázání prvnímu. V citacích z Lutherovy knížky se budeme řídit členěním, které je uvedeno právě v ní; zdejší druhý skutek je tedy pro nás již přikázáním třetím.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

Vedle víry nemůžeme konat nic většího než chválit, zvěstovat a zpívat Boží chválu a čest a vyzdvihovat všemožně jeho jméno. Vyzdvihovat Boží čest a chválit Boží jméno je lepší, než jsou skutky podle dalších přikázání. Právě tento skutek trpí podceňováním, ba stal se něčím neznámým. Celý příspěvek