O třetím dobrém skutku

martin-lutherPamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý

Přikázání třetí: „Světit den sváteční“. Skutky podle tohoto přikázání jsou prosté, ba bijí téměř do očí; o svatých dnech kázání a jeho poslouchání. Nekonají-li se s důvěrou a vírou, nemají ani cenu, proto by snad opravdu bylo lépe, kdyby těch vysvěcených dnů bylo raději méně, vykazují za našich časů většinou skutky horší než dny pracovní: kolik se tu hřeší prostou zahálkou, žraním a chlastem, hrami! Vedle toho naslouchají lidé kázání, aniž by v nejmenším pomýšleli na jakoukoli nápravu svého života, a modlitby se odříkávají bez víry. Při mši záleží na tom, abychom se jí účastnili svým srdcem. Celý příspěvek

O druhém dobrém skutku

Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_Ältere.jpegLutherův druhý dobrý skutek říká, že jméno Boží máme chovat v úctě a nemáme je užívat nadarmo.

Je užitečné připomenout, že členění Desatera, zavedené v církvi katolické a v církvích luterských, „naše“ druhé přikázání, „nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho…“, řadí k přikázání prvnímu. V citacích z Lutherovy knížky se budeme řídit členěním, které je uvedeno právě v ní; zdejší druhý skutek je tedy pro nás již přikázáním třetím.

Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.

Vedle víry nemůžeme konat nic většího než chválit, zvěstovat a zpívat Boží chválu a čest a vyzdvihovat všemožně jeho jméno. Vyzdvihovat Boží čest a chválit Boží jméno je lepší, než jsou skutky podle dalších přikázání. Právě tento skutek trpí podceňováním, ba stal se něčím neznámým. Celý příspěvek

O dobrých skutcích

Martin_Luther.jpgVýňatek z knihy augustiniánského mnicha Martina Luthera „O dobrých skutcích“ z roku 1520. Autor si za rámec svého lutherovsky nesmlouvavého výkladu zvolil Desatero.

Nebudeš míti bohů jiných. Poněvadž já jediný jsem Bůh, máš spoléhat se jen na mne a na nikoho a na nic jiného. Boha máš teprve, když mu celým srdcem důvěřuješ a když od něho očekáváš vše dobré, ať ve svém díle, ať ve svém trpení, v životě či v umírání, ve dnech radosti jako ve dnech zármutku. Celý příspěvek