O projektu

V rámci projektu Naše reformace máte možnost na těchto webových stránkách zveřejnit informace o akcích, které se konají nebo konaly ve vašem sboru a tematicky souvisí s některým z výročí v letech 2013 – 2018. Tyto informace můžete posílat e-mailem na adresu najbrt@e-cirkev.cz. Přijmeme texty v rozsahu 1000 až 4000 znaků (včetně mezer) doprovázené 2 až 6 fotkami v samostatných souborech ve velikosti do 300 kB za jeden obrázek.

Církevní výročí 2013 – 2018

nase_reformace_logoNa církevní výročí a oslavy obecně se evangelická veřejnost dívala vždy spíše skepticky a rezervovaně. Mělo to své opodstatnění, především biblické – přezíravost biblického myšlení vůči všem aktivitám konaným na odiv a navenek, slavnostem, které měly zakrýt prohnilou skutečnost, je velice známá a trefná (viz např. Iz 58). Souvisí to i s opatrností, dělat něco na odiv, pro oči. Proto k dlouhé tradici našeho církevního života patří spíše hledání odpovědi na otázku: Čeho žádá Hospodin? (např. Mi 6,8) V odpovědích na takovou otázku se málokdy objevuje, že na prvním místě Hospodin žádá oslavy výročí a slávu jubileí. V tomto smyslu lze chápat takovou rezervovanost jako oprávněnou a smysluplnou. Nebezpečí oslavovat lidské nasazení a výkon, který byl možný jenom díky „Božímu dopuštění“, mnohdy vedlo k tomu, že se na Pána Boha zapomnělo a do středu zájmu a pompy byl postaven člověk. To jsme vrchovatou měrou poznali v ideologii minulého režimu stejně jako v antropocentrismu současnosti. Celý příspěvek

Dohoda o spolupráci k 600. výročí M. J. Husa mezi Českobratrskou církví evangelickou a Církví československou husitskou

Podpis_dohody_Hus_2013 023K chystanému 600. výročí Mistra Jana Husa v roce 2015 se rozhodly Církev československá husitská (CČSH) a Českobratrská církev evangelická (ČCE) uzavřít společně Dohodu o spolupráci. V úterý 3. prosince 2013 v 11:00 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí podepsali tuto dohodu zástupci obou církví: synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml společně se synodní kurátorkou ČCE Liou Valkovou a patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta s místopředsedkyní Ústřední rady CČSH Ivanou Macháčkovou.

„Podpisem dohody nezískáváme nic pro sebe, ale vytváříme základ pro to, aby se Husova památka a učení dostávaly aktuálně do společnosti. Je potřeba spojovat síly komise, aby to nadčasové a inspirativní zprostředkovala pro současnost,“ řekl synodní senior ČCE Joel Ruml. Celý příspěvek