Kalich a spiritualita

DSCF3507V historii každého národa nalezneme významné postavy, které po staletí ovlivňují kulturně-náboženský život jednotlivých národních společenství. Letos jubilující W. Shakespeare provází Brity již 450 let. Němce zase již dvě staletí J. W. Goethe. T. G. Masaryk připomenul v Prohlášení nezávislosti (1918), že jsme národem J. A. Komenského. Zákon o státních svátcích České republiky nám každoročně připomíná Cyrila s Metodějem a bakaláře teologie Jana Husa. Slavnost znovuobnovení vyluhování kalicha k tomuto zvláštnímu „oblaku svědků“ připojuje universitního mistra Jakoubka ze Stříbra. Mistr Jakoubek teologicky zdůvodnil, proč je důležité respektovat biblickou tradicí a vysluhovat podobojí. Šlo mu nejen o bohoslužebné pořádky, ale také o novou spiritualitu – spiritualitu kalicha, která měla etické důsledky.

Abychom porozuměli Jakoubkovu záměru, musíme se nejprve zeptat, jak rozumíme sami sobě: jakou máme my spiritualitu? Čeho si vážíme? Zpřítomňujeme něco z husitské či českobratrské spirituality? Celý příspěvek →

Doušek výborného vína

Ohlédnutí za oslavami 600. let podobojí

Oslavy 600. let podobojí 2014 003Druhou říjnovou neděli 2014 se do historického centra Prahy, do míst kudy kráčela česká reformace, sjeli křesťané i lidé bez náboženského vyznání, rodiny s dětmi, zájemci o historii, posluchači církevní hudby. Oslavy pořádala Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská za podpory dalších partnerů s cílem připomenout veřejnosti výročí 600 let od znovuobnovení vysluhování podobojí v několika pražských kostelích, které byly pod vlivem reformního hnutí inspirovaného Mistrem Janem Husem. K této události došlo na podzim roku 1414, v době, kdy byl Jan Hus již na koncilu v Kostnici. Jakoubek ze Stříbra a jeho spolupracovníci obnovili v Praze po necelých 200 letech vysluhování podobojí – s chlebem a vínem pro všechny věřící. Celý příspěvek

Pijte z něho všichni

Kostel sv. Martina ve zdi a víra v něm

199279_bigKostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí. Ve sborníku, který uspořádal evangelický farář Mikuláš Vymětal, najdete studie o obnoveném vysluhování podobojí v Praze 1414 z pera D. Coufala, o historické mentalitě, která tuto změnu provázela, i o jejích teologických a společenských souvislostech (P. Keřkovský, P. Hradilek). Odborníci i zasvěcení laici vyprávějí příběh kostela (M. Wernisch, M. Vymětal), podrobné vypsání několikerých stavebních proměn rozezní historii, skrytou za současnou podobou stavby a jejích varhan (P. Mikeska, T. Růžíčka). Odkazy na donátory, které připomíná množství erbů, komentuje A. Malinovský. Martin C. Putna předestře odkaz sv. Martina.

Několik dokumentů dá nahlédnout, jak se k událostem s kostelem spojeným vztahovali kazatelé v dobách válečných. Žijící pamětníci vzpomínají na zdejší osvobodivou atmosféru i pozoruhodné aktivity od konce let padesátých. V současnosti je zas kostel u Martina ve zdi místem, kde útočiště nacházejí příslušníci nejrůznějších menšin i zahraniční příchozí.

Zásadní texty se snoubí s historkami, dokumenty evokujícími každodenní život a vzpomínkami pamětníků. Ve spojení s bohatým fotografickým doprovodem vytváří sborník mozaiku, jež zve objevit mnohovrstevnatý příběh i současnost tohoto jedinečného místa. Připojen je i anglický, francouzský, německý a ruský sumář.
V příloze najdou zájemci i vystřihovací model kostela.

Ve spolupráci s Pražským seniorátem ČCE vydal EMAN Benešov 2014. ISBN: 978-80-86211-99-2, brožovaná, 304 stran,