Cesta z Ivančic přes Kralice do Náměště

IVANČICE

CHARAKTERISTIKA:

Město leží v boskovické kotlině v nadmořské výšce 210 m n.m. při soutoku řek Jihlavy, Oslavy a Rokytné, na důležité křižovatce obchodních stezek. Bylo založeno počátkem 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1221. V 16. století se stalo významným centrem Jednoty bratrské.

PŘÍJEZD:

 • vlak – z Brna, Moravských Bránic (ve vlaku je možnost přepravy kol)
 • autobus – z Brna, Mohelna, Rapotic a Rosic
 • auto – z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, na výjezdu 178 odbočit po silnici č. 386 na Rosice a Veveří, pokračujte po silnici č. 602, po cca třech kilometrech odbočte na silnici č. 23 a po dalším kilometru na silnici č. 394, která Vás dovede až do Ivančic

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • ulice Ve Sboru, základy budov Jednoty bratrské (kostel, Bratrská škola, Bratrský dům s renesančním portálem, bývalá tiskárna, pomník Jana Blahoslava)
 • Palackého náměstí je chráněnou památkovou rezervací – řada historických domů, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, mariánské sousoší, kašna se soškou sv. Floriána
 • románský kostel sv. Petra a Pavla
 • velmi cenný židovský hřbitov s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu
 • technická památka – železniční viadukt přes řeku Jihlavu

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: město poskytuje mnoho ubytovacích a stravovacích možností

BIBLE KRALICKÁ

Ivančice byly v letech 1558 až 1571 sídlem biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava, který zde založil tiskárnu. Z činnosti tiskárny vyšel např. Ivančický kancionál, překlad Nového zákona, Blahoslavova Musica. Také zde bylo započato s překladem Bible kralické. V roce 1577 po vydání „mandátu proti náboženským novotám na Moravě“ přestaly být pro tiskárnu Ivančice bezpečným místem a bylo nutno ji přesunout. Jan ze Žerotína, člen Jednoty bratrské nabídl jako další místo pro tiskárnu tvrz v Kralicích, která byla v jeho majetku.

CESTA Z IVANČIC DO KRALIC

 •  Pěšky –  cesta cca 30 km, nejdříve po červené značce k rozcestníku Skály (13 km), dále po žluté k rozcestníku Senohradský mlýn (6,5 km) a pak po modré (10 km)

Cesta vede přes přírodní rezervaci Nad Řekou a údolím říčky Chvojnice (pozor, říčku je třeba občas brodit)

 • Na kole – cesta cca 23 km, cyklistická stezka č. 5170 do Rapotic a pak po silnici č. 23, nebo po silnici III. třídy přes Lesní Jakubov
 • Autem – cesta cca 20 km, po silnici č. 393 do Rapotic a pak po silnici č. 23

KRALICE

CHARAKTERISTIKA:

                Obec leží nedaleko soutoku Oslavy a Chvojnice v nadmořské výšce 412 m n.m. První písemná zmínka o obci je z roku 1310.

PŘÍJEZD:

 • vlak –  z Brna, Jihlavy, Náměšti nad Oslavou, Střelic (ve vlaku je možnost přepravy kol)
 • autobus – z Brna, Ivančic, Náměšti nad Oslavou, Rapotic, Třebíče
 • auto – z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, na výjezdu č. 162 po silnici č. 399 směr na Náměšť nad Oslavou, za Jinošovem odbočte na silnici č. 392

z Brna po dálnici D1 směrem na Prahu, na výjezdu č. 16 po silnici č. 399 směr na Náměšť nad Oslavou, za Jinošovem odbočte na silnici č. 392

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • Památník Bible kralické
 • zřícenina Kralické tvrze
 • kostel sv. Martina

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: ubytování na radnici (omezená kapacita), restaurace v obci

BIBLE KRALICKÁ:

V roce 1572 prodal Jindřich Kralický z Kralic panství Janu ze Žerotína, který sem nechal převézt tajnou bratrskou tiskárnu z Ivančic a zároveň poskytl útočiště několika duchovním Jednoty bratrské, pokračovatelům v překladatelském díle Jana Blahoslava, kteří zde pracovali na překladu Písma, připravovaného ještě v Ivančicích. Bible kralická tzv. šestidílka (tj. vydaná v šesti svazcích), velice výpravná, byla vytištěna v letech 1579 až 1593. V roce 1613 byla vydána v jednom díle v graficky zjednodušené formě. Jde o poslední vydání Bible kralické v Čechách. V Kralicích tiskárna působila v letech 1578 až 1620. Byla vydána nejen Bible kralická a církevní literatura, ale i světská díla a učebnice. Po bitvě na Bílé hoře přišel Karel Starší ze Žerotína o úřad zemského hejtmana a z bezpečnostních důvodů nechal tiskárnu převézt na svůj zámek v Náměšti nad Oslavou. V Kralicích zůstala bratrská knihovna. V blízkosti tvrze byl postaven podle návrhu prof. architekta Bohuslava Fuchse památník Bible kralické, slavnostně otevřen v roce 1969. Památník je otevřen každý den, mimo pondělí, po celý rok.

CESTA Z KRALIC DO NÁMĚŠTĚ

 • Pěšky – cesta cca 4,5 km, vzhledem k tomu, že cesta po turistické trase by byla z části stejná jako při příchodu, je vhodnější jít po silnici č. 23; také je možné využít vlaku nebo autobusu,

velmi zajímavou variantou, která by umožnila vyhnout se nepříjemnému pochodu po silnici, je průchod oborou. Obora je však běžně uzavřena, v případě zájmu je třeba se domluvit předem u starosty Kralic, p. Dračky, tel. 568 643 634. Průchod není možný v měsících, kdy mají daňci mladé (cca červen).

 • Na kole – cesta cca 4,5 km po silnici č. 23, je možné využít železnice, spoje umožňují přepravu kol
 • Autem – cesta cca 4,5 km po silnici č. 23

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

CHARAKTERISTIKA:

Město se rozkládá v Jevišovské pahorkatině na obou březích řeky Oslavy v nadmořské výšce 365 m n.m. První písemná zmínka o městě je z roku 1234. V druhé polovině 16. století se stalo významným centrem Jednoty bratrské.

PŘÍJEZD:

 • vlak – z Brna, Jihlavy, Kralic, Střelic, Třebíče  (ve vlaku je možnost přepravy kol)
 • autobus – z Brna, Ivančic, Kralic, Rapotic, Rosic, Velké Bítěše, Velkého Meziřící
 • auto – z Prahy po dálnici D1 směrem na Brno, na výjezdu č. 162 odbočit na Náměšť nad Oslavou, silnice č. 399

z Brna po dálnici D1 směrem na Prahu, na výjezdu č. 16 odbočit na Náměšť nad Oslavou, silnice č. 399

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • zámek
 • barokní most s dvaceti barokními sochami z dílny J. Winterhaltera st.
 • Kostel sv. Jana Křtitele a fara
 • Špitál s kaplí sv. Anny
 • Hrobka Haugwitzů

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: město poskytuje mnoho ubytovacích a stravovacích možností

BIBLE KRALICKÁ:

Na kulturní rozkvět města měly vliv především dva šlechtické rody – Meziříčští z Lomnice a Žerotínové. Rod Meziříčských z Lomnice získal Náměšť v roce 1481. Václav z Lomnice tam zřídil tiskárnu, ve které vyšla mezi jinými i první Česká gramatika od Beneše Optáta z Telče.  Jan ze Žerotína získal Náměšť v roce 1563, nechal přestavět hrad na renesanční zámek, podporoval vzdělanost Jednoty bratrské. Po jeho smrti převzal panství Karel starší ze Žerotína, který po bitvě na Bílé hoře dal převézt bratrskou tiskárnu z Kralic do Náměště. V roce 1628, kdy bylo vydáno „Obnovení zřízení zemského“, které zakazovalo nekatolíkům pobyt v zemi, musel odejít do emigrace i Karel starší ze Žerotína. Bratrská tiskárna byla odvezena do polského Lešna, kde dále sloužila k vydávání bratrských tisků.