Dějiny reformace putují po Česku

1-20170609-192600Dějiny reformace v Českých zemích představuje dvojjazyčná výstava, která v současné době putuje po Česku a Německu.

Výstava zahrnuje deset bohatě ilustrovaných bannerů věnujícím se širokému spektru témat – Janu Husovi, husitům, evangelickým proudům v 16. století, Martinu Lutherovi, Českým bratrům, Luterským centrům, náboženské rozmanitosti na Moravě, protireformaci, době po vydání Tolerančního patentu i protestantismu ve 20. století a dnes.

Expozice vznikla ve spolupráci Německého kulturního fóra střední a východní Evropy a Českobratrské církve evangelické.

jv