Evropská reformace na prahu 500. výročí

KassmanZačalo to nenápadně. Muž ve zralém věku přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, v nichž kritizoval tehdejší církev. I když není úplně jisté, zda Martin Luther skutečně přibíjel, nebo zda své teze „jen“ na konci října 1517 poslal jako přílohu dopisu jednomu z tehdejších biskupů, jeho myšlenky se rychle šířily tehdejší německou říší i po celé Evropě.

O několik let později se Luther seznámil s dílem Jana Husa upáleného v červenci 1415 na kostnické hranici. Z počátku tomuto muži prohlášenému za kacíře nevěnoval pozornost, ale vzápětí zjistil, jak moc se s jeho myšlenkami ztotožňuje, a proto se k Husovi přihlásil.

Připomínat si evropskou reformaci v Česku je zajímavým momentem zejména proto, že česká reformace předcházela té evropské o několik generací. Zatímco Jan Hus nebo jeho žák Jeroným Pražský za své názory skončili v plamenech na břehu Rýna, Martin Luther se o sto let později dožil na tehdejší dobu poměrně úctyhodného věku 62 let. Úplně jednoduché to také neměl, kacířem ho sice nazývali, ale díky ochraně saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého se vyhnul mučení i soudním řízením.

Co nás čeká v „Lutherově“ roce?

Některé projekty už začaly. V současné době brázdí Evropu kamion připomínající reformaci. Jde o projekt Evangelické církve v Německu a jeho cílem je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem a nevyčerpává se Martinem Lutherem. Kamion vyrazil loni na začátku listopadu ze Ženevy a veze krátké filmy z jednotlivých zastávek, kterých je v 19 zemích celkem 67. Letos v  květnu ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze zastavil loni 21. a 22. listopadu a byla to jeho jediná česká stanice. Na cestu kamionu naváže Kirchentag, který se 24. – 28. května koná v Německu. Většina událostí se bude dít v Berlíně, hlavní slavnost se však uskuteční ve Wittenbergu.

Výročí reformace jsme se rozhodli připomenout tam, kde má luterství v Česku zakořeněnou tradici, proto zamíříme na východ republiky. Českobratrská církev evangelická bude mít celocírkevní slavnostní bohoslužby s navazujícím programem v Ratiboři 10. září, Slezská církev evangelická augsburského vyznání pak 17. září v Českém Těšíně. Obě slavnosti budou ekumenicky pojaté a účastnit se jich budou zástupci obou církví.

Českobratrská církev evangelická připravuje vydání čtyřsvazkové edice k výročí Martina Luthera. Edice bude obsahovat Menší a Větší katechismus Martina Luthera, překlad zhruba sta Lutherových citátů, překlad monografie o Lutherovi od Albrechta Beutela a knížku pro děti.

Další důležitou událostí bude konference věnovaná Martinu Lutherovi, která se uskuteční v říjnu v Senátu Parlamentu ČR. Po Česku také poputuje výstava věnující se přímo české reformaci. A v neposlední řadě se můžeme těšit na nový dokument, který připravuje Česká televize.

jv