Husova Postila

Vybraná a upravená kázání z Husovy Postily

Postila je sbírka padesáti devíti kázání napsaná Janem Husem v češtině v roce 1413. Všechna kázání jsou výkladem známých pasáží z evangelií. Zdrojem výběru jsou sebrané spisy mistra Jana Husa, svazek VI., Postila. Do nové češtiny je převedl Dr. V. Flajšhans. II. vydání.

Překladatel postupoval při převodu do nové češtiny pietně a snažil se zachovat co nejvíce z Husova jazyka. Snažili jsme se o to i my, ale nevyhnuli jsme se úpravám. Někde jsme měnili slovosled, odstraňovali jsme některé archaismy a Husovy zvláštní tvary (vzjevný, tělestný, abychme), které by mohly působit rušivě. Hlavním kritériem byla srozumitelnost a rovnoměrné podchycení církevního roku.

Výsledkem jsou texty, které stále ještě zní archaicky, ale mohly by, jak doufáme, být srozumitelné dnešnímu poučenému křesťanskému čtenáři. Nezdůrazňovali jsme Husovu kritiku tehdejšího kněžstva a papežství, ale nemohli jsme se jí zcela vyhnout. Nečekejme od Husových kázání překvapující dialektické pohledy, ale spíš důraz na základy křesťanské víry a na osobní mravnost.