Jak dobře znáte Jeronýma Pražského a jeho dobu?

Bez názvu

Interaktivní test

Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec a buřič 15. století

Klikněte na tlačítko „Začít“ a ověřte si, jak dobře znáte Jeronýma Pražského a dobu, ve které žil. Test, který připravil ThDr. Pavel Keřkovský z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, obsahuje dvacet otázek. U každé dostanete na výběr ze čtyř odpovědí, z nichž jen jedna je správná. Na konci se dozvíte, jak jste uspěli i jak zní správné odpovědi.

Hodně štěstí!