Kostnické slavnosti

KonstanzV rámci připomínky 599. výročí upálení mistra Jana Husa se dne 6. července 2014 konala v Kostnici slavnost, kterou bylo možné chápat již jako přípravu na kulaté výročí v příštím roce. Hlavní událostí dne bylo otevření nové Husovské expozice „Odvaha myslet, odvaha věřit, odvaha zemřít“ v kostnickém Husově muzeu, kterou uspořádala společnost Husova muzea v čele s PhDr. Janem Kalivodou z Centra medievalistických studií v Praze.

Otevření nové výstavy proběhlo na pozadí velkorysé připomínky Kostnického koncilu jako jedné z nejvýznamnějších událostí počátku patnáctého století, kterou organizuje město Kostnice 600 let po konání koncilu v letech 2014 – 2018. Nejdůležitější událostí letošního roku je výstava Konstanzer Konzil probíhající v „koncilním domě“ dokumentující význam kostnického koncilu pro tehdejší dění v církvi a jeho mocenskopolitické dopady na tehdejší společnost.

Otevření nové stálé expozice Husova muzea probíhalo na několika úrovních: církevní, městské, univerzitní a kulturní. Otevření výstavy se účastnila 1. náměstkyně ministra kultury ČR JUDr. Kateřina Kalistová a „nástupce“ Husův ve funkci rektora Univerzity Karlovy profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Oba tito zástupci občanské veřejnosti pronesli projevy při vlastním otevření výstavy a zdůraznili Husův význam pro českou kulturu a Univerzitu Karlovu.

Současně s otevřením nové expozice Husova muzea probíhala také oslava 30 let partnerství mezi městy Konstanz a Tábor, která přivedla do Kostnice celou řadu táborských občanů v čele se starostou Ing. Jiřím Fišerem a ředitelem Husitského muzea Tábor Jakubem Smrčkou, pěveckým sborem Domino a folklórními historickými kroužky. Takto široce koncipovaná účast z Tábora nepochybně přispěla i k probuzení zájmu kostnických občanů o husovskou epizodu koncilu.

Středem církevní části husovských slavností byla bohoslužba v městském evangelickém kostele Lutherkirche, které se zúčastnili zástupci Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské, Církve římskokatolické a Církve starokatolické a za německou stranu zejména duchovní Bádenské zemské evangelické církve a Církve starokatolické. Kazatelem ekumenické bohoslužby byl náměstek synodního seniora Pavel Kašpar, který ve svém kázání zmínil mj. zneužívání Husova jména v minulosti od národních obrozenců, národovců až po komunistické funkcionáře, kteří přirovnávali Husa dokonce k ideologickému vůdci. Hus byl však především svědkem Ježíše Krista, byť určený svojí dobou. Hus se pokoušel žít podle Božího slova a Krista věrně následovat. Jeho způsob je strhující tím, že byl pro pravdu tak zapálený, že se pro ni nechal i upálit. Liturgie se účastnili zástupci všech přítomných církví včetně členů sboru ČCE z Tábora.

Slavnost pokračovala u Husova kamene, v místě, kde byl Jan Hus podle tradice upálen.   Za církve promluvil náměstek synodní kurátorky ČCE Pavel Stolař. Zdůraznil význam Husova objektivního chápání pravdy pro současnost. V naší době má pravdu většinou vítěz, pojem pravda bývá relativizován, překrucován a existuje mnoho různých pravd. Jan Hus však poměřuje pravdu objektivní pravdou Ježíšova života, pravdou evangelia. Hus odmítl uctívat osoby a lidské autority, hlásal nadřazenost poznané pravdy inspirované Biblí nad autoritami lidskými.

Plzeňský biskup římskokatolické církve František Radkovský zmínil slova Jana Pavla II, vyzývajícího k dialogu, který by rány minulých století hojil novým pohledem do budoucnosti.  Pro sekulární společnost je důležité, aby církve společně odevzdávaly svědectví lásky a jednoty.  Plzeňský biskup CČSH  Filip Štojdl  pak vedl liturgii vděčnosti a přímluvných modliteb. Následovala vystoupení táborského pěveckého sboru DOMINO

Kostnické slavnosti byly významné zejména širokou účastí z církevních kruhů i občanské společnosti, a to jak z německé i české strany. Nezbývá než si přát, aby ve stejném duchu spolupráce proběhla i kostnická vzpomínka v roce 2015.

ps

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a jeho autorem je Naše reformace. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.