Leuenberské společenství evangelických církví oslaví 40. let od svého založení

Brno I SAL_7387Členské církve Leuenberského společenství v České republice, které od roku 2000 tvoří Leuenberský synod, si při bohoslužbách v neděli 16. června 2013 v 10:00 hodin v Červeném kostele na Komenského náměstí v Brně připomenou výročí podpisu Leuenberské konkordie. Podpisem Konkordie 16. března 1973 v Leuenbergu u Basileje vzniklo Společenství evangelických církví v Evropě – Leuenberské společenství. „Prakticky to znamená, že tyto církve mohou společně slavit večeři Páně, uznávají si navzájem křest, a mohou se navzájem zastupovat,“ vysvětluje G. Frey-Reininghaus, vedoucí ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické.

Kázáním při slavnostních bohoslužbách poslouží biskup Evangelické církve a. v. v Rakousku a generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě Dr. Michael Bünker. „Na bohoslužbách se budou aktivně podílet představitelé členských církví tohoto společenství a očekáváme i řadu dalších hostů z těchto církví. Rádi bychom pozvali i co nejširší křesťanskou veřejnost,“ dodává G. Frey-Reininghaus.

Plakátek s informacemi je ke stažení na http://www.nase-reformace.cz.

Více informací o tomto společenství je možno najít na www.leuenberg.cz.