Martin Luther pro dnešek

senátV pátek 20. října, se bude v prostorách Senátu Parlamentu České republiky konat pod záštitou předsedy Milana Štěcha, konference s názvem Martin Luther pro dnešek.

Promluví přední církevní historik Evangelické teologické fakulty Martin Wernisch a církevní historik z univerzity v německém Münsteru Albrecht Beutel, jehož knížku o Lutherově životě, díle a odkazu vydala ČCE v českém překladu v těchto dnech. Česko-německá konference se bude zabývat otázkou, jaký význam a vliv měl a má Martin Luther, jak v českých zemích, tak v Evropě, když některé role reformátora (zakladatel církve, bojovník za svobodu) mají v dnešní době své meze. Proto je dobře, že konferenci pořádají společně tři teologické fakulty Univerzity Karlovy a Ekumenická rada církví.

OE

Program konference →