Návštěva Margot Käßmann v Praze

DSC_3436Zvláštní vyslankyně Rady evangelické církve v Německu (EKD) pro výročí reformace v roce 2017 Prof. Dr. Margot Käßmann, Dr. h.c. absolvovala v Praze pestrý program. O jeho jednotlivých bodech jsme již na e-církvi referovali. V neděli kázala při bohoslužbách v německy mluvícím sboru. V pondělí dopoledne se sešla se členy synodní rady ČCE a pracovníky ekumenického oddělení, kteří se na přípravě její návštěvy také podíleli. Evangelickému měsíčníku Český bratr poskytla krátký rozhovor.

Při rozhovoru se synodní radou osvětlila Margot Käßmann náplň své práce jakožto osoby zodpovědné za přípravy připomenutí a oslav světové reformace v roce 2017. „Moje poslání se prakticky naplňuje ve třech oblastech: Jednak zviditelňovat toto pětisetleté výročí v Německu – kázáním, přednáškami, vydáváním knížek a publikací. Nikoli však jenom v církevním prostředí, ale i v civilním. Při setkání starostů, profesních skupin, na různých kongresech a podobně. Dále navštěvuji partnerské církve, abychom domluvili body, kde se naše zájmy a představy o zviditelnění reformačních výročí protínají. Letos jsem navštívila Švédsko, Velkou Británii, Rumunsko, loni už také některé země a nyní jsem proto zde u vás v Praze. Luther je symbolem reformace, to nás všechny spojuje. A třetí oblastí je příprava konkrétních oslav v roce 2017. Stojím v čele týmu, který tento ohromný projekt vymýšlí, připravuje a realizuje,“ řekla paní Käßmann při představení své mise v České republice.

DSC_3441Synodní senior Joel Ruml představil naše přípravy na připomenutí významné osobnosti reformace Mistra Jana Husa, který zemřel násilnou smrtí upálením v roce 1415. V příštím roce, kdy se bude připomínat 600. výročí této události, chystá Českobratrská církev evangelická společně s Československou církví husitskou mnoho akcí. Oslavy by měly vyvrcholit dvoudenním programem v centru Prahy, kde se vystřídají ekumenická bohoslužba, přednášky, workshopy, koncerty, výstavy, program pro děti a další doprovodné akce. Zapojí se také hlavní město Praha. „Tím se chceme začlenit do širšího kontextu světové reformace a přiblížit sekulární společnosti odkaz reformátora Mistra Jana Husa nejen jako národní symbol, ale i osobnost, která má i v současné době co říci svým důrazem na pravdu, spravedlnost a demokracii. Naším úkolem je přiblížit lidem Husovo učení v jeho hloubce i všedním uplatnění,“ sdělil Ruml. Vyzdvižení významu Mistra Jana Husa bude již v příštím roce hlavním přínosem k oslavám světové reformace z české strany. Současně budeme připomínat 500 let reformace Lutherovy, jejíž hlavní oslavy se uskuteční v roce 2017.

Odpoledne pokračoval program Margot Käßmann rozhovorem s vedením Církve Československé husitské, večer přednáškou na německém velvyslanectví a v úterý přednáškou a rozhovorem na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Text: Daniela Ženatá
Foto: Daniela Ženatá a Gerhard Frey-Reininghaus