Omluva křesťanských církví v Kostnici

Jeroným_EVBPři příležitosti konání festivalu k poctě Jeronýma Pražského, který pořádá Českobratrská církev evangelická 28. května v Praze na Střeleckém ostrově, chtějí organizátoři reagovat na prohlášení společenství křesťanských církví v Kostnici, v němž se omluvili za upálení Jana Husa a Jeronýma Pražského a které bylo slavnostně předáno při Husovských slavnostech 6. července 2015.

Po celou dobu konání festivalu bude možné k odpovědi připojit podpis. Dokument pak zástupci Českobratrské církve evangelické předají kostnickým církvím při slavnostní ekumenické bohoslužbě v den výročí smrti Jeronýma Pražského v pondělí 30. 5. v Kostnici.

Prohlášení společenství křesťanských církví v Kostnici

Členské církve „Pracovního společenství křesťanských církví v Kostnici“ se považují za pokračovatele odpovědnosti západořímské církve, která byla v 15. století dosud nerozdělena. Litují bezpráví, jež bylo během kostnického koncilu (1414–1418) na Janu Husovi a Jeronýmu Pražském spácháno ze strany politické i církevní.

Prosíme všechny lidi, jimž jsou Jan Hus a Jeroným blízcí, aby prominuli zradu, které byli oba vystaveni, i jejich zabití a odepření křesťanského pohřbu.

Nabízíme všem lidem ruku ke smíření a zveme všechny křesťany k vyznání Ježíše Krista, jenž zosobňuje lásku, pokoj a pravdu.

Kostnickými církvemi katolickými, protestantskými a pravoslavnými přijato jednomyslně 17. 1. 2015, slavnostně zveřejněno 6. 7. 2015 při bohoslužbách v Kostnici a v Praze.

Odpověď českých křesťanů společenství křesťanských církví Kostnici

Sestry a bratři,

v české historii se jméno Vašeho města po staletí pojilo s křivdou a násilím, jež byly učiněny našim krajanům Janu Husovi a Jeronýmovi Pražskému. Děkujeme, že u příležitosti 600. výročí mučednické smrti těchto věrných křesťanů zazněla právě z Vašeho města slova lítosti a prosba o odpuštění. Chceme je pro budoucnost uchovat v paměti jako nadějný doplněk z našeho století k temným událostem z patnáctého století.

I my prosíme o prominutí, když naše rozhořčení nad nespravedlivou minulostí zastínilo lásku, pokoj a pravdu Ježíše Krista.

Přijímáme gesto smíření učiněné kostnickými církvemi v roce 2015 a radujeme se ze společenství, které živý Bůh přes hranice jazyků a kultur vytváří svým Duchem mezi lidmi různých národů.

Praha, 28. května 2016

Účastníci slavnosti na paměť Jeronýma Pražského