Oslavy 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Brezova pod Bradlom5. července 2013 byli pozváni evangeličtí křesťané ze Slovenska, Čech, Moravy a Slezska na hrad Branč v Myjavské pahorkatině, aby si společnou bohoslužbou připomněli odkaz věrozvěstů ze Soluně. Stalo se tak na místě, kde se v tento den cyrilometodějské bohoslužby konají každoročně a kde si účastníci zároveň připomínají věznění reformovaných a evangelických duchovních v 17. století.

Několik tisíc křesťanů všech věkových skupin slavilo bohoslužbu pod vedením generálního biskupa slovenské luterské církve Miloše Klátika, který posloužil kázáním, biskupa západního distriktu Milana Krivdy a dalších církevních představitelů. Bohoslužby, které byly přenášeny slovenským rozhlasem, liturgicky doplnila vystoupení pěveckých sborů obou států. Z Českobratrské církve evangelické vystoupil pěvecký sbor ze Zlína, který přispěl Velkomoravským chorálem Jiřího Pavlici s texty Cyrila a Metoděje, zpívaným ve staroslověnštině.

GALERIE >>>

Česko-slovenské slavnosti pak pokračovaly odpoledním programem duchovního slova a hudby pod heslem ze 119. žalmu „Světlem pro mé nohy je tvé slovo“. Shromáždění se konalo v kostele slovenské luterské církve v Brezové pod Bradlom a bylo přenášeno televizí TA3. Při něm zazněla recitace Konstantinova předzpěvu k evangeliu „Proglas“ a na ni navázalo pásmo zpěvu, recitací, čtení z bible, varhanní a komorní hudby a duchovního slova za aktivní účasti těles všech pořádajících církví. Celé slavnosti byl přítomen slovenský prezident Ivan Gašparovič, který shromáždění pozdravil. Přestože program nebyl krátký, mělo dění v brezovském kostele spád a přítomní měli dobrou příležitost se zamyslet nad cestou evangelia ke Slovanům a nad odkazem soluňských bratří dnešnímu člověku. To dokazují i slova z promluvy synodního seniora Joele Rumla: „V duchu odkazu bratří Konstantina a Metoděje, kteří také nám přesvědčivě a naléhavě předali jádro naděje pro člověka i zemi, nemůžeme jít jinudy než evangelijně a společně. Jako lid Kristův, kterému není zatěžko překračovat hranice vlastních denominací, zemí a kultur, máme tvořit viditelné společenství těla Kristova na zemi, aby i naše společnosti mohly růst růstem Božím a věděly, proč tak chtějí činit.“

GALERIE >>>

Den účastníci zakončili položením květin u jediného pomníku Mistra Jana Husa na Slovensku, který je v Brezové pod Bradlom. Připomněli si tak 598. výročí jeho upálení v Kostnici. U pomníku promluvil náměstek synodního seniora ČCE Pavel Kašpar.

DH