O dobrých skutcích

Martin_Luther.jpgVýňatek z knihy augustiniánského mnicha Martina Luthera „O dobrých skutcích“ z roku 1520. Autor si za rámec svého lutherovsky nesmlouvavého výkladu zvolil Desatero.

Nebudeš míti bohů jiných. Poněvadž já jediný jsem Bůh, máš spoléhat se jen na mne a na nikoho a na nic jiného. Boha máš teprve, když mu celým srdcem důvěřuješ a když od něho očekáváš vše dobré, ať ve svém díle, ať ve svém trpení, v životě či v umírání, ve dnech radosti jako ve dnech zármutku. Celý příspěvek

Publikace ke vzpomínkovému roku Martina Luthera

Logo ČCE_printK letošnímu pětistému výročí počátků světové reformace vydá Českobratrská církev evangelická v nakladatelství Kalich čtyři publikace věnované životu a dílu Martina Luthera. Jsou to:

 Martin Luther: Bůh je rozpálená pec plná lásky

Malý slovník od almužny po život.

Citáty vybrané z kritické edice Lutherových spisů. Přibližně tři stovky Lutherových vyjádření k tématům jako je Bible, bohoslužby, církev, dobré skutky, farář, hřích, křest atd. mohou posloužit jako alespoň nepatrný vhled do reformátorova myšlení. Ostré formulace inspirují, zneklidňují, vzbuzují souhlas i nutnost formulovat vlastní názor.

Přeložili: Petr Gallus, Ondřej Kolář, Ondřej Macek a Jan Zámečník.

Martin Luther: Menší a Větší katechismus

Dva reformátorovy hlavní katechismové spisy zapadají do jeho obnovného programu: od postil, překladu Písma, přes duchovní písně, liturgii v mateřštině, směrnice pro vizitaci (program rekonstrukce církve) až po modlitební knížky. Vyučování v katechismu označil wittenbergský učitel za jeden ze znaků církve.

Menší katechismus se pro svou formu, stručnost a srozumitelnost stal Lutherovým nejrozšířenějším dílem. Oba katechismy v češtině vyjdou vedle sebe v samostatné knize.

Albrecht Beutel: Martin Luther. Uvedení do života a díla

Poprvé v češtině dostupné čtivé, srozumitelné dílo, pojednávající Lutherův životní příběh. Zároveň kniha münsterského profesora církevních dějin průběžně seznamuje i s reformátorovými základními theologickými myšlenkami. Jde o práci shrnující současný stav bádání, která je však určena především laikům.

Přeložili: Petr Gallus a Ondřej Macek.

 

Martin Luther

Pro mladší školní děti je určeno třiatřicet krátkých kapitol o Martinu Lutherovi. Dozvědí se o jeho přísné mamince, kolik dostal ran rákoskou ve škole, čím si vydělával na jídlo, jak studoval, o tom, čeho se bál, proti čemu protestoval, o jeho nejdelší cestě, manželce, dětech a také čemu a komu věřil. Každou kapitolu doplňuje obrázek Lydie Férové.

Text napsali Ondřej Macek a Lenka Ridzoňová.

Společné prohlášení k učení o ospravedlnění

Logo ČCE_printSynod ČCE podpořil záměr Světového společenství reformovaných církví připojit se ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění, které chce ukázat, že luterské církve a římskokatolická církev jsou s to vyjádřit společné pochopení našeho ospravedlnění Boží milostí skrze víru v Krista.

Prohlášení k učení o ospravedlnění (PDF)