Martin Luther pro dnešek

senátV pátek 20. října, se bude v prostorách Senátu Parlamentu České republiky konat pod záštitou předsedy Milana Štěcha, konference s názvem Martin Luther pro dnešek.

Promluví přední církevní historik Evangelické teologické fakulty Martin Wernisch a církevní historik z univerzity v německém Münsteru Albrecht Beutel, jehož knížku o Lutherově životě, díle a odkazu vydala ČCE v českém překladu v těchto dnech. Česko-německá konference se bude zabývat otázkou, jaký význam a vliv měl a má Martin Luther, jak v českých zemích, tak v Evropě, když některé role reformátora (zakladatel církve, bojovník za svobodu) mají v dnešní době své meze. Proto je dobře, že konferenci pořádají společně tři teologické fakulty Univerzity Karlovy a Ekumenická rada církví.

OE

Program konference →

355 let od prvního vytištění Všeobecné porady o nápravě věcí lidských

KomenskýJe šestá část sedmidílné Všeobecné porady o nápravě věcí lidských. První dva svazky dokončil Komenský 1662 a vytiskl. Ostatní svazky byly připraveny v rukopisech, něco jen v náčrtech a osnovách. Dokončení a vydání svého velikého poradního díla podle připraveného plánu uložil Komenský před smrtí pod nejpřísnějšími závazky svému synu Danielovi a dalšímu českému spolupracovníku Kristiánu Nigrinovi. Trvalo řadu let, než uspořádali dílo k tisku. Ale vytiskly se jen ukázky. Rukopisy se dostaly do Halle nad Sálou, kde zapadly na půdě sirotčince. Jeho zázrakem je v roce 1934 objevil ruský profesor Dimitrij Cyževský. Celé dílo bylo pak vytištěno v Praze teprve v roce 1966 (Pansophia, Pampaedia, Panglottia, Panorthosia, Panathusia). Nicméně Všenápravu vydal už v roce 1950 Orbis v překladu prof. Jos. Hendricha. Celý příspěvek

Ursula Koch: Růže na sněhu – životní příběh Kateřiny Lutherové

Růže ve sněhuJe krásné nebýt sám

Příběh Lutherovy ženy Kateřiny, která se odvážila vést vlastní život

Báseň, hudba, obraz, divadlo či román toho kolikrát poví víc než vědecká studie o několika svazcích. Ne, nemám nic proti dobře dělané vědě, která dokáže oslovit i lidi mimo akademickou obec. Jenže zkuste něco říci o manželce ikonického reformátora Martina Luthera, aby přitom nevystupovala jen jako přívěsek velkého muže, nýbrž jako svobodná bytost vlastních schopností, moudrosti a snů. Německá autorka Ursula Koch (nar. 1944), gymnaziální profesorka historie a spisovatelka, se o to pokusila. Celý příspěvek