Příspěvky z Mezinárodní konference k 600. výročí smrti mistra Jana Husa

konferenceK šestistému výročí mučednické smrti mistra Jana Husa proběhla ve dnech 9. – 12. 4. 2015 v Praze Mezinárodní teologická konference. Pořadateli byli Českobratrská církev evangelická, Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví československou husitskou. Promluvili čeští i zahraniční odborníci z řad teologů a historiků.

Konference si kladla za úkol připomenout život a dílo univerzitního mistra, přiblížit tehdejší společenský a teologický kontext včetně skutečnosti, že Hus svým životem a smrtí podnítil v Českých zemích reformní hnutí, které o století předběhlo reformaci evropskou. Na našich stránkách přinášíme většinu příspěvků, které na konferenci zazněly.

 

Čtvrtek 9. 4. večer – Úvodní pozdravy a přednášky

Pozdravy:

 

Přednášky:

 

Pátek 10.4. dopoledne – hlavní příspěvky

Pozdravy:

 

Přednášky:

 

 

Pátek 10. 4. odpoledne: zahraniční recepce m. Jana Husa / Friday the 10 of April in the Afternoon – The reception of Jan Hus abroad / Freitagsnachmittag, den 10. April – Die ausländische Rezeption Hussens

Slovensky:

 

In English:

 

Auf Deutsch:

 

 

Sobota 11. 4. 2015 dopoledne – přednášky na téma reformace a sekularizace / Samstagvormittag, den 11. 4. 2015 – Reflexionen und Gespräche zum Thema Reformation und Säkularisierung