Proběhlé akce

V této rubrice se můžete seznámit s již proběhlými akcemi, které se konaly v rámci církevních výročí a projektu Naše reformace – církevní výročí 2013 – 2018.