Program oslav

Za Kralickou do Kralicaneb 400. výročí Bible kralické

Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan Štěch.

Kralice nad Oslavou 13. – 15.9. 2013

Program v PDF ke stažení →

 

Pátek 13. 9. 2013

17.00                                     Slavnostní propůjčení jména Jana Blahoslava Základní a mateřské škole Kralice nad Oslavou

17.00 – 18.30                     Vernisáže výstav v ZŠ Jana Blahoslava za hudebního doprovodu Tomáše Najbrta

  • Výstava Morava tolerantní o moravských nekatolických památkách doby předbělohorské
  • Výstava akademického malíře Jana M. Krejčího
  • Výstava Bible ve službách Brněnské tiskové misie

 

18.30                                     Koncert v kostele sv. Martina

Bratrské písně v podání všestranného hudebníka Tomáše Najbrta

 

19.30                                   Autorská čtení mladých básníků v kostele sv. Martina

Nová generace básníků z okruhu evangelického časopisu Bratrstvo

 (Adam Borzič, Jonáš Hájek, Kolja Ivaskiv, Jan Škrob)

 

20.30                                     Večerní program v sokolovně

 

Vernisáž dětských prací

Cestovatel Bob Stupka – Po stopách Církve bratrské a všech věřících lidí

 

21.30                                      Promítání filmu na hlavním podiu

Film Hrabě Zinzendorf – síla přesvědčení vypráví o muži, který poskytoval pomoc náboženským emigrantům z Moravy a udržoval tak tradice staré Jednoty bratrské.

 

Sobota 14.9.

Hlavní podium

 

9.30                                       Slavnostní zahájení za účasti starosty Ing. Emila Dračky a synodního seniora Mgr. Joela Rumla

Hudebně doprovodí Consonare – evangelické pozounové sbory

Moderuje Markéta Prunerová

 

10.00                                     Koncert skupiny Maranatha gospel choir

11.00                                     Koncert křesťanské skupiny Jiný rytmus

14.30                                    Zdravice zástupců církví a slovo teologa Pavla Keřkovského

  • Církevní prezident Volker Jung za Hessensko-nasavskou církev a. v.
  • Generální biskup Miloš Klátik za Slovenskou evangelickou církev a. v.
  • Biskup Jan Waclavek za Slezskou evangelickou církev a. v.

Hudebně doprovodí Consonare  – evangelické pozounové sbory

Moderuje Markéta Prunerová

 

15.00                                    Galaprogram Kralický klenot

Petr Bende, Alfréd Strejček, Štěpán Rak, Felix Slováček, Dagmar Patrasová, Jaroslava Kretschmerová, Jiří Lábus, Láďa Křížek

Vystupující představí nejen svůj repertoár, ale podají i autentickou výpověď o významu Bible ve svém životě.

V rámci Kralického klenotu návštěvníky pozdraví političtí představitelé.

20.00                                     Komponovaný pořad Konzervatoře Evangelické akademie v Olomoucia Alfréda Strejčka

Petr Eben: Canticum Comeniana. Bratrské chorály na texty J. A. Komenského

21.00                                    Promítání filmu Pod ochranou Žerotínů

Polohraný historický dokument vypráví o mecenáších a ochráncích bratrské tiskárny  – o pánech ze Žerotína.

Kostel sv. Martina

11.00                                    Notujme si žalmy po kralicku

Hudební dílna s Milošem Rejchrtem, duchovním ČCE a hudebníkem

12.00                                    Bible jako básnická inspirace

Autorské čtení Milana Balabána, profesora, teologa a duchovního ČCE

13.00                                    Kancionály Jednoty bratrské

Interaktivní přednáška s Ladislavem Moravetzem, celocírkevním kantorem ČCE

16.30                                    Komorní sbor Dvořák

Petr Eben: Comeniana a další církevní skladby v podání uherskobrodského pěveckého sboru

17.30                                    Úryvky umělcovy konfese

Autorské čtení Pavla Rejchrta, básníka, prozaika a evangelického kazatele

 

Základní škola

Celodenní přednáškový blok předních českých odborníků

Bible kralická z teologického a kulturního pohledu

 

10.30                                    Tiskaři a grafici Bible kralické

  • Bc. Marta Keřkovská, oddělení mládeže ČCE
  • Mgr. Petr Turecký, duchovní ČCE

11.00                                     Kostel a obraz? Protestantské přístupy k umění

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Historický ústav Akademie věd

11.30                                    Výtvarná stránka bratrských zpěvníků

Mgr. Miroslava Fůrová, archiv ČCE

12.00                                    Meziválečná architektura protestantských kostelů a sborů v Československu

Mgr. Patrik Líbal Ph.D., Filozofická fakulta UK

12.30                                    Jak Kraličtí vykládají Starý zákon

Doc. ThDr. Martin Prudký, Evangelická teologická fakulta UK

13.00                                    Jak Kraličtí vykládají Nový zákon

Jan Roskovec, Th.D., Evangelická teologická fakulta UK.

13.30                                    Českobratrská kultura v kontextu českých národních hudebních tradic

Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, PhD., Západomoravská vysoká škola Třebíč

 

Sokolovna

Celodenní přednáškový blok předních českých odborníků

Bible kralická z historického a kulturního pohledu

 

10.30                                     Kralice v době vzniku Bible kralické

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D., Filozofická fakulta MU

11.00                                    Jan Blahoslav a bratrské centrum v Ivančicích

Mgr. Jiří Just, Ph.D., Filosofický ústav Akademie věd

11.30                                    Kancionály pro německy a česky mluvící členy Jednoty bratrské

PhDr. Eliška Baťová, hymnoložka

12.00                                    Vlasta Fialová a časopis Z kralické tvrze

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., Moravské zemské muzeum

12.30                                    Bible kralická na Slovensku a v Polsku

PhDr. Miloš Klátik, Ph.D, generální biskup Evangelické církve na Slovensku

13.00                                    Komenský a Bible

Prof. PhDr. Jan Kumpera CSc., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity

14.00                                    Vyhlášení výtvarné soutěže a ocenění výherců

15.30                                    Český samizdat a Bible kralická

ThDr. Peter Morée, Evangelická teologická fakulta UK

Jan Keller, duchovní ČCE

Tomáš Trusina, duchovní ČCE a nakladatel

16.00                                    Význam Bible kralické pro českou literaturu

Doc. PhDr. Hana Bočková, Dr., Filozofická fakulta MU

16.30                                    Jazyková stránka Bible kralické

PhDr. Robert Dittman, Ph.D., Filozofická fakulta UK

 

Večerní představení v sokolovně

19.00                                    Divadelní představení Labyrint světa a lusthaus srdce

Divadelní soubor z Českého Těšína s moderně pojatým textem J. A. Komenského

 

Dětský program

9.30 – 15.30                        Výtvarná dílna v ZŠ

Pro všechny tvořivé děti i dospělé

10.00 – 15.00                     Tajné putování z Kralic do Náměště

Pěší výlet, pašování rukopisů a plnění bojových úkolů

10.00 – 10.45                     Bible pro každého

11.00 – 11.45                     Bible pro každého

Písně, básně a společné hry na biblický text

12.00 – 13.00                     Ježíš kráčí krajinou

13.30 – 14.30                     Ježíš kráčí krajinou

Procházka přírodou po stopách Ježíšových

13.30 – 15.30                     Putování světem Bible

Zábavné seznámení se s biblickými postavami

Po celý den skákací hrad, tiskařská dílna, historické ležení a jiné atrakce

 

Neděle 15. 9.

Hlavní podium

9.30                                       Ranní chvály

Responsoriální zpěv na kralický biblický text s Milošem Rejchrtem

10.00                                    Ekumenická bohoslužba

S kázáním biskupa Jana Waclawka.

Bohoslužbu povede synodní senior Joel Ruml.

Hudebně doprovodí ženský pěvecký sbor Laudate z Bystřice s dirigentkou Alenou Kostkovou a dechový orchestr z Oldřichovic s dirigentem Janem Kaletou.

Za aktivní účasti zástupců církví (Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Evangelická církev a. v., Katolická církev, Pravoslavná církev, Starokatolická církev, Církev československá husitská, Církev bratrská, Evangelická církev metodistická)

 

Změna programu vyhrazena.

 

Na oslavy srdečně zvou:

 

Českobratrská církev evangelická

Slezská evangelická církev augsburského vyznání

Obec Kralice nad Oslavou

České studny

Moravské zemské muzeum