Reportáž ze slavnosti k výročí příchodu Konstatina a Metoděje na Branči a v Brezové pod Bradlom 5. 7.2013

Branč 2013 002

Branč

Stoupali jsme  do kopce spolu s mnoha lidmi, kteří se sjeli ze všech stran a nakonec jich podle odhadu bylo snad na tři tisíce. Z naší evangelické církve nás bylo prý něco přes stovku. Bylo podmanivé vidět také lidi o holích a berlích jak stoupají do vrchu, protože chtěli být při tom. Usazovali jsme se pod hradbami, zdmi a troskami hradu na travnatém svahu před podiem, kde po hudbě Třanovického dechového orchestru zasedli v 10 hodin představitelé církví a hosté. Obrovské shromáždění zpívalo písně,  také o předcích, svědcích, věrozvěstech, kteří nás rodnou řečí vyvedli z pohanství do lůna křesťanství. Bylo čtení z Písma, liturgie, básně, Credo, zpěv dětí, vystoupení zpěvokolů, také pěveckého sboru ze Zlína. Kázání měl generální biskup luterské církve na Slovensku Miloš Klátik.  Pozdrav pronesl Milan Krivda, biskup Západného dištriktu, Lászlo Fazekaš, biskup reformované církve a Jan Waclawek, biskup Slezské evangelické církve. Bylo to shromáždění slavnostní, důstojné a pokojné.

Po slavnosti nás autobus svezl do Podbranče, kde jsme byli pohoštěni výborným polným gulášem a pak jsme jeli do Brezové pod Bradlom. Ve velkém luterském chrámu probíhal od 15,30 hodin program duchovného slova a hudby s titulem Česko-slovenské slávnosti pri príležitosti 1150. vyročia príchodu Konštantína a Metoda uvedený veršem Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo (Ž 119,105a). Před chrámem hrál Třanovický dechový orchestr Slezské luterské církve, v chrámu vystoupily zpevokoly místního sboru, z Bratislavy-Petržalky, Tranoscius ze Slezské církve a pěvecký sbor  ze Zlína. Promluvil biskup Klátik. Proslov měl prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Bylo čtení z Písma, zpívaly se písně. Synodní senior Joel Ruml vyšel z Konstantinova předzpěvu k překladu evangelia do staroslověnštiny a mluvil o vznešenosti a galantnosti následování Krista, o soužití a vzájemnosti mezi našimi dvěma státy, vyzýval k ušlechtilosti proti poživačnosti a náročivosti a pozval k oslavě výročí Bible Kralické. Zazněl Proglas Konstantina filozofa a v písních a básních slova Royové, Michny, Kollára, Kuzmányho, Lešky, Komenského, Chalúpky a dalších, byly sólové zpěvy,  zahrál smyčcový kvartet z konzervatoře v Olomouci, vystoupila i hudební skupina s gospely z Orlové, byly vysloveny přímluvné modlitby podle sedmi proseb Otčenáše a  Aronovské požehnání.

Obě shromáždění důstojně připomínala dávné svědectví obou věrozvěstů i jejich odkaz k evangeliu, které také my dlužíme dnešnímu člověku.

Jan Čapek

Příspěvek byl publikován v rubrice Cyril a Metoděj a jeho autorem je Naše reformace. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.