Skončil Husův rok 2015

konferenceLetošní významné výročí mučednické smrti církevního reformátora Jana Husa skončilo. Husovu oběť i odkaz uctily v ekumenickém duchu společně s Českobratrskou církví evangelickou církve všech křesťanských denominací a odvedly úctyhodný kus práce. Osoba, dílo a odkaz betlémského kazatele byly představeny na celé řadě přednášek, na koncertech, výstavách, konferencích i recitátorských večerech. O Husovi a jeho životě byl natočen třídílný film, šestidílný dokumentární cyklus Druhý život mistra Jana Husa, dokument Mistr a kazatel a vzniklo také střihové video z dvoudenního festivalu k poctě Jana Husa. Jedním z vrcholů oslav byla ekumenická bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění, symbolicky v pražském chrámu Panny Marie před Týnem, kdysi utrakvistickém kostele. Široké veřejnosti byly určeny Husovské slavnosti 5. a 6. června 2015, završené rovněž ekumenickou bohoslužbou.

Husův rok přinesl i velké množství rozličných výstav včetně nové stálé expozice v Husově domě v Kostnici a expozici Jan Hus 1415/2015 v Husitském muzeu v Táboře. 600. výročí Husovy smrti prokázalo, že betlémský reformátor v dějinné paměti, a nejen české, rozhodně žije.

Zakončení Husova roku se uskuteční při Novoroční ekumenické bohoslužbě 1.1. 2016 v kostele na Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého v Praze na Karlově.

Do roku 2016 vstoupíme ve znamení oslav 600. výročí úmrtí neméně významného Husova pokračovatele Jeronýma Pražského a důstojným připomenutím II. Helvétské konfese.

ČCE se kromě Augsburského vyznání hlásí k evropské a světové reformaci právě II. Helvétským vyznáním, jehož 450. výročí letos vzpomínáme.

(ib)