Třebechovice

CHARAKTERISTIKA:

Město ležící v nadmořské výšce 243 m na obou březích říčky Dědiny,  bylo založeno v první polovině 14. století na významné obchodní stezce. První písemná zmínka pochází z roku 1358. Významné rody, jež měly Třebechovice v držení, byly páni z Dubé a Trčkové z Lípy.  

PŘÍJEZD:

 • vlak – z Hradce Králové, Týniště nad Orlicí (ve vlaku je možnost přepravy kol)
 • autobus – z Hradce Králové, Opočna, Poděbrad, Prahy, Týniště nad Orlicí a Vamberka
 • auto – z Prahy po dálnici D11 směrem na Hradec Králové, na konci dálnice odbočit vpravo na silnici R 35, v Opatovicích na kruhovém objezdu třetí sjezd, silnice č. 37, V Hradci Králové sjet z městského okruhu na Třebechovice, silnice č. 11

z Brna – po R 43 směrem na Svitavy, pak odbočit vlevo na silnici R 35 směr Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Býšť. V Býšti odbočit vpravo na silnici č. 298

z Hradce Králové – po silnici č. 11

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • muzeum betlémů
 • Masarykovo náměstí – morový sloup, socha Nejsvětější Trojice, kašna
 • kostel sv. Ondřeje
 • kostel Božího těla na vrchu Oreb

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: ve městě je možno se ubytovat i najíst

VRCH OREB A OREBITÉ

Z Viniční ulice se můžete po kamenných schodech dostat přímo na vrch Oreb, který se zdvihá v nevelké výšce 260 m nad říčkou Dědinou. Vrch se původně jmenoval Vinice a opravdu zde také vinice byly. Roku 1419 se na vrchu shromáždili příznivci husitského hnutí vedení knězem Ambrožem z Hradce. Na shromáždění došlo k přejmenování vrchu na Oreb, podle biblické hory, u které se Bůh zjevil Mojžíšovi v hořícím keři. Účastníci shromáždění se pojmenovali Orebité. Ti tvořili jednu z tří hlavních větví husitského hnutí, spolu s Pražany a Tábority. V roce 1423 vedení Orebitů převzal Jan Žižka z Trocnova, po jeho smrti se bratrstvo začalo nazývat Sirotci.  Na vrchu najdeme klasicistní kostel Božího těla z roku 1835, který stojí na místě původního dřevěného kostelíka. Ten dal v roce 1528 postavit Zdeněk Trčka z Lípy. Byl roku 1826 kvůli špatnému stavu zbořen.

ČCE

Po vydání tolerančního patentu se lidé hlásící se k evangelickému vyznání připojili ke sboru v Klášteře nad Dědinou.  V roce 1869 byl v Třebechovicích koupen dům na náměstí a přestavěn na modlitebnu s bytem pro faráře.  Za samostatný byl sbor uznán v roce 1871, a protože dosavadní modlitebna byla od počátku považována za provizorní, uvažovalo se o stavbě nového kostela. Stavba chrámu byla započata v roce 1876 a ukončena 6. července 1880.

CESTA Z TŘEBECHOVIC DO KLÁŠTERA NAD DĚDINOU

 • Pěšky –  cesta cca 8 km, nejdříve po červené přes Jeníkovice a Vysoký Újezd ke kostelu sv. Jakuba, dále stále po červené za kostel, kolem hřbitova na křižovatku. Na křižovatce doprava po silnici č. 29833 cca 2 km
 • Na kole – přes Jeníkovice, cesta cca 8 km – cyklistická stezka č. 4165, na rozcestí po cyklistické stezce č. 4167 do Vysokého Újezdu, na křižovatce po cyklistické stezce č. 4166,

nebo přes Ledce – cesta cca 7 km, po cyklostezce č. 222 do Ledců a tam vlevo na cyklostezku č. 4166

 • Autem – cesta cca 7 km, po silnici č. 298 do Ledců a pak vlevo po silnici č. 29833

KLÁŠTER NAD DĚDINOU

CHARAKTERISTIKA:

                Malá vesnička, která je dnes součástí obce Ledce, se rozkládá na místě, kde stál původně cisterciácký klášter, za husitských válek v roce 1420 zničený Orebity. První zmínka o obci pochází z roku 1149.

PŘÍJEZD:

 • vlak – obcí nevede trať
 • autobus – z Dobrušky, Jeníkovic, Očelic, Opočna, Třebechovic
 • auto – z Třebechovic a z Opočna po silnici č. 298, v Ledci odbočit na silnici č. 29833

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • evangelický kostel
 • kostel sv. Jana Křtitele

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: v obci není možnost ubytování a stravování

ČCE:

Evangelický toleranční sbor helvetského vyznání v Klášteře byl založen v roce 1782. Provizorně se členové scházeli na statku br. Vávry, avšak ihned po založení sboru se začalo uvažovat o stavbě modlitebny. Původně byly snahy získat pozemek na stavbu přímo v obci, a tak žádali členové sboru vrchnost o darování pozemku, na kterém stál původní bratrský kostel. Vrchnost však žádost zamítla, proto dnes stojí kostel poněkud stranou obce na pozemku, který daroval Václav Větvička. Základní kámen byl položen roku 1785 a dne 16. října 1785 byla modlitebna posvěcena.  Za dva roky nato byla postavena fara. V roce 1855 došlo k rekonstrukci modlitebny, zejména k ní byla přistavena mohutná věž, čímž získala vzhled kostela a byly provedeny další velké úpravy v interiéru.  V roce 2012 započala rozsáhlá oprava.