Uctění památky Mistra Jana Husa v Ostravě

hus_ostravaV rámci Husova roku 2015 připravil Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ostravě, Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Ostravě a Ostravský vikariát Církve československé husitské na neděli 21. června 2015 slavnostní odpoledne k uctění památky Mistra Jana Husa. Slavnost se koná v Evangelickém Kristově kostele.

Program:

15:00 Ekumenické bohoslužby

16:00 Koncert: Pavla Flámová (zpěv), Marie Pluhařová (varhany), Marta Hujerová (housle)

16:45 Přednáška: „Jan Hus před zrcadlem aneb žáček lačný/člověk nestatečný…“ (Jana Grollová)