Z Českého Brodu přes Kšely do Lipan

ČESKÝ BROD

CHARAKTERISTIKA:

Město leží v povodí říčky Šembery v nadmořské výšce 219 m n. m. Vzniklo jako trhová osada ve 12. století na významné „Trstěnické“ obchodní stezce spojující Prahu s jižní a východní Evropou. Osada byla v roce 1268 povýšena na město. První písemná zmínka pochází z roku 1259.

PŘÍJEZD:

 • vlak – z Kolína, Poříčan a Prahy
 • autobus – přímý pouze z Kostelce nad Černými Lesy, Mukařova a Starého Vestce
 • auto – z Hradce Králové po silnici R 67, na výjezdu č. 25 odbočit na silnici č. 330, z Kolína po silnici č. 12, z Liberce po silnici č. 442, na výjezdu č. 44 odbočit na silnici č. E65, dále na výjezdu č. 27 odbočit na silnici č. 272 směr na Benátky nad Jizerou a Lysou nad Labem, z Prahy po silnici č. 12

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • kostel sv. Gotharda
 • kostel Nejsvětější Trojice
 • domy s historickým podzemím
 • pozdně gotická zvonice
 • zvonice se šindelovou střechou, původně kostnice u kostela Nejsv. Trojice
 • městské hradby
 • Kouřimská brána
 • pomník Prokopa Velikého
 • pomník M. Jana Husa
 • Podlipanské muzeum

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: město poskytuje mnoho ubytovacích a stravovacích možností

ČCE – KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Jde o jednolodní renesanční kostel postavený v letech 1560 – 1562 městskou radou pro nový farní hřbitov, který sem byl přenesen od farního kostela sv. Gotharda. V roce 1585 k němu byla přistavena venkovní kamenná kazatelna. Kazatelnu zdobí dva reliéfy –  Zmrtvýchvstání a Ukřižování s nápisy z Janova evangelia. Na sloupkách s iónskými hlavicemi je stříška, která nese nápis „Letha Panie 1585. Tato kazatedlnice jest dielana nákladem poctivé vdovy paní Marty Walšový a ten pondělí po S. Bartoloměji dokonáno.“ Před kostelem vpravo je pískovcový oltářní stůl a vlevo renesanční náhrobek Evy Walšové z roku 1582 (dcera Marty Walšové). V roce 1613 byla zvýšena loď kostela na dnešní úroveň. Renesanční zvonice za kostelem pochází z doby před rokem 1571.

Českobratrská církev evangelická vlastní kostel od roku 1951, kdy jej dostala darem od pražské arcibiskupské konsistoře. Kostel, který byl v té době značně poškozen, byl jen provizorně opraven a k důkladné rekonstrukci došlo až v průběhu 70. a začátkem 80. let podle návrhů ing. arch. Karla Poličanského (venkovní úpravy) a ing. Arch Jiřího Trnky (vnitřní úpravy).

CESTA Z ČESKÉHO BRODU DO KŠEL

 •  pěšky  –  cesta cca 5 km, z Českého Brodu vyjdete Kouřimskou bránou na silnici 108, která vede přímo do Kšel.

Cesta vede přes Přistoupim, kde se můžete zastavit na židovském hřbitově (klíč je po předchozí domluvě k dispozici na obecním úřadě)

 • na kole – stejně jako pešky
 • autem – stejně jako pěšky

KŠELY

CHARAKTERISTIKA:

                Obec leží v nadmořské výšce 248 m n. m. První písemná zmínka o obci je z roku 1266.  V té době se Kšely skládaly ze dvou vsí – horní a dolní, se dvěma zemanskými dvory.  Majitel jednoho z nich Petr Hájek ze Kšel se v roce 1415 připojil svou pečetí k dopisu české šlechty, ve kterém žádala o propuštění Mistra Jana Husa. V 16. století patřily Kšely do majetku významného protestantského rodu Smiřických. Po vydání tolerančního patentu byl ustaven v obci toleranční sbor reformované církve.

PŘÍJEZD:

 • vlak  –  obcí neprochází trať
 • autobus  –  z Českého Brod, z Přistoupimi
 • auto  –  z Českého Brodu po silnici č. 108

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 •  evangelický kostel, hřbitov, fara, škola
 • zvonička
 • křížek
 • Památník Obětem světové války

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: ubytování v obci není možné; svačinu a pití s sebou

EVANGELICKÝ KOSTEL

V roce 1786 byl položen základní kámen pozdně barokní modlitebny, stavba byla zcela dohotovena teprve v roce 1792. Klasicistní průčelí s věží bylo dostavěno v polovině 19. století. Fara z počátku 20. století (na místě původní z roku 1788) stoje vedle kostela. Nedaleko kostela je evangelický hřbitov, kde najdete náhrobky kšelských farářů. V čísle popisném 38 kdysi bývala evangelická škola, postavená roku 1858. Kostel, fara ani škola dnes již neslouží svému původnímu účelu a můžete si je prohlédnout pouze zvenku. Sídlo farního sboru bylo přeneseno do Českého Brodu. Velmi zajímavý je však hřbitov.

CESTA ZE KŠEL DO LIPAN

 • pěšky – cca 4,5 km, cesta vede po silnici č. 108 přes Vitice.

Ve Viticích je možné navštívit místní hřbitov a prohlédnout si polodřevěnou zvonici pocházející zhruba z 16. století.

 • na kole – stejně jako pěšky, vedle silnice vede ze Kšel až do Vitic cyklistická stezka
 • autem – stejně jako pěšky

LIPANY

CHARAKTERISTIKA:

V blízkosti obce na Lipské hoře byli 14. května 1434 poraženi radikální husité vojsky Panské jednoty. První písemná zmínka o obci je z roku 1360, tehdy zde sídlil rod Lipanských z Lipan. Dnes je obec součástí obce Vitice.

PŘÍJEZD:

 • vlak – obcí neprochází trať
 • autobus – z Českého Brodu, z Kouřimi
 • auto – z Českého Brodu po silnici 108

PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI:

 • památník bitvy u Lipan
 • zámek – nepřístupný

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: ubytování přímo v obci není možné; svačinu a pití s sebou.

PAMÁTNÍK BITVY U LIPAN:

Dne 14. května 1434 husitská vojska byla poražena vojsky Panské jednoty právě na Lipské hoře. Na památku této události byla v roce 1881 postavena pamětní mohyla Prokopa Holého.  Celý areál prošel v 90. letech dvacátého století rekonstrukcí.  Památník je volně přístupný a je z něj krásný rozhled do kraje. V těsné blízkosti je parkoviště.