Martin Luther a české země

martin-lutherV hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky proběhla v pátek 20. října 2017 konference k 500. výročí počátku reformace s názvem Martin Luther pro dnešek.

Hlavními řečníky byli vedoucí katedry církevních dějin na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy Martin Wernisch a Albrecht Beutel z Evangelické teologické fakulty v německém Münsteru (jeho příspěvek v německém jazyce →).

K obsáhlému tématu vztahů mezi Martinem Lutherem a Českými zeměmi Martin Wernisch přistoupil prostřednictvím několika postav reformátorových příznivců. Jeho příspěvek na česko-německé konferenci přikládáme.

Wernisch – Martin Luther a české země (DOC)

Nesesmilníš

Martin_Luther.jpgMartin Luther: O dobrých skutcích

O šestém přikázání

V tomto přikázání se nám ukazuje skutek, který obsahuje mnoho dobrého a mnoho neřestí zahání. Je to čistota neboli cudnost. Věc každému dobře známá, jenže si ani tohoto skutku nikdo nehledí a nikdo se v něm necvičí alespoň tak pilně jako v jiných, nám nepřikázaných skutcích. Vidíme pak, že svět je plný ohavných skutků necudnosti a hanebných slov, i jak jich následkem nemírných žranic, chlastů a zahálky denně přibývá.

Necudnost je strašně nebezpečně zuřící neřest, zuří ve všech našich údech; a to vše ovládnout, to dá práci a je to boj. Celý příspěvek