Oslavy obnovení přijímání „Pod obojí“

DSCF3507Letos na podzim uplyne 600 let od obnovení přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, které při bohoslužbách v pražských kostelích obnovil Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky. „Jako současní čeští protestanti si toto významné výročí chceme připomenout celodenními oslavami v neděli 12. října 2014 v Betlémské kapli a na dalších místech, která jsou s tehdejšími událostmi více či méně spojena – v kostele u Martina ve Zdi, v kostele sv. Mikuláše, na Staroměstském náměstí a v budově Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ přibližuje oslavy tohoto významného výročí farář Českobratrské církve evangelické a senior Pražského seniorátu Českobratrské církve evangelické Roman Mazur.

Úvodní dopolední částí oslav budou slavnostní nedělní ekumenické bohoslužby, které se uskuteční od 10:00 hodin v Betlémské kapli. V druhé, odpolední a večerní části bude program rozšířen i na ostatní plánovaná místa, kde se paralelně uskuteční různě zaměřené programy, například koncerty (sdružený pěvecký sbor Jakoubek/Jeroným, T. Najbrt, Spirituál kvintet), představení divadla V. Marčíka, přednášky (J. Lášek, P. Hradilek a další), panelová diskuse o sociálním vyloučení a koncert romské skupiny, rukodílny pro děti i dospělé, procházky reformační Prahou s výkladem, interaktivní hra pro děti, představení nového sborníku o kostele u Martina ve Zdi.

PROGRAM OSLAV >>>

Celý příspěvek

Hra o kalich

Komiks_keskovanaHledáte dobrodružství, zábavu i poučení? V tom případě je tu právě pro Vás nová keškovaná (geocaching), kterou připravila Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické v rámci oslav 600. výročí obnoveného vysluhování pod obojí.

Na podzim roku 2014 uplyne rovných šest set let od chvíle, kdy Jakoubek ze Stříbra se svými druhy obnovil při bohoslužbách v pražských kostelích přijímání večeře Páně pod obojí způsobou, tedy chléb i víno pro všechny, nejen pro kněze. Vydejte se na procházku v šlépějích české reformace. Celý příspěvek

Výročí vysluhování podobojí

kalichachleba„Pod obojí pro všechny“ bylo heslem české reformace. Letošní výročí – na podzim uplyne 600 let od okamžiku kdy Jakoubek ze Stříbra se svými spolupracovníky v pražských kostelích obnovil při bohoslužbách přijímání Večeře Páně pod obojí způsobou – je vhodnou příležitostí pozvat křesťany z jiných církví k jednomu stolu, k přijímání chleba a vína, a v širokém společenství naplnit slova Kristova „to čiňte na mou památku“.

Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické pořádá v neděli 12. října v 10 hod. v Betlémské kapli ekumenické bohoslužby s bohatým následným programem. Přikládáme dva návrhy bohoslužebného pořadu, z nichž první je jednodušší a odpovídá spíš bratrské větvi české reformace, druhá varianta je širší a navazuje na klasickou západní liturgii, jíž užívala česká utrakvistická církev (podobojí).

LITURGIE →

ib